Concedii medicale – Noutăți legislative. Tot ce trebuie să știi despre concediul de carantină

concediu medical

Primești solicitarea de a acorda concediu medical de carantină, care intervine după concediul de odihnă. Cum procedezi ca angajator în acest caz?

Care este modul corect de acordare a concediilor medicale și ce obligații ai ca angajator?

În cadrul webinarului Concedii Medicale – Noutăți Legislative, colegii noștri, Silvia Manolache – Outsourcing Manager, Cornel Anghel – Outsourcing Manager, Ioana Dobre – Consultancy Manager au prezentat noutățile legislative în materie de concedii medicale. Descoperă în ce condiții poți acorda concedii medicale, care sunt prevederile legale referitoare la concediul și indemnizația de carantină, dar și care este procedura de recuperare a valorii concediilor medicale de la FNUASS. 

 

Condiții de acordare a concediilor medicale

Ordonanță de urgență nr. 74 publicată în MO nr. 645 din 30.06.2021 Partea I privind modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 are următoarele precizări:

Pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art.1 din OUG 158/2005 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să îndeplinească stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor prevăzute la art. 2;
b) să prezinte adeverință eliberată de plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz.

În cazul urgentelor medico-chirurgicale sau al bolilor infectocontagioase din grupa A, bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea nu este necesară prezentarea adeverinței.

Noutatea din OUG 74/30.06.2021 este obligația angajatorului de a elibera adeverința în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal. 

Indemnizația de carantină – Tot ce trebuie să știi din punct de vedere legal

Indemnizația de carantina se suportă pentru o perioada de 5 zile (spre deosebire de 14 zile câte erau până acum) din FNUASS, în cazul în care se instituie măsură carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoana care s-a deplasat în interes personal într-o zona în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin Ordinul MS și al președintelui CNAS nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Cum procedez în cazul angajaților care intră în concediu de carantină după ce s-au deplasat în interes personal în afara țării?

Cuantumul brut al indemnizației de carantină se suporta integral din FNUASS, cu excepția cazului în care se instituie măsură carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoana care s-a deplasat în interes personal într-o zona în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen. În acest caz se suportă numai indemnizaţia aferentă primelor 5 zile de carantină care este decontată de angajator din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Câte zile de concediu medical primesc angajații?

Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depăşi 28 de zile calendaristice în ultimul an (30 de zile calendaristice anterior) socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. 

După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se vă face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege, respectiv 90 de zile/an.

 

Angajații primesc concediu medical în două etape

Conform prevederilor din Ordinul nr. 1398/729/2021, perioadele de concediu medical pentru fiecare episod de boala se vor acorda de acum in cel puțin doua etape. 

În prima etapa, durata acordării concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie şi de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu.

În cazul menţinerii incapacităţii temporare de munca, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu care monitorizează afecţiunea poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durata maxima de 7 zile pentru medicul de familie şi de maximum 30/31 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu.

Ce obligații ai ca angajator în situația concediilor medicale ale angajaților

Ordinul nr. 1398/729/2021 reiterează majoritatea prevederilor din OUG 74/2021, dar vine și cu o serie de noutăți despre obligațiile angajatorului în privința concediilor medicale:

Este prevăzut modelul de contract cadru de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice, altele decât cele menționate la Art. 1, alin. (1) din OUG 158/2005.

În vederea gestionarii numărului de zile de concediu medical, se eliberează de plătitorul de venituri adeverinţa cu numărul de zile de concediu medical şi în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi în cazul riscului maternal.

 

Ce ar trebui să știi despre datele de eliberare a certificatelor medicale. Situații excepționale

Ca angajator este important să știi informații și despre datele de pe certificatele medicale, astfel încât acestea să fie valide și să poți recupera sumele de la FNUASS.

Art. 9, alin. (3) din OUG 158/2005 prevede că pentru certificatele medicale, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.

Ordinul nr. 1398/729/2021 introduce un nou alineat, în situaţia în care prima etapa a concediului medical pentru incapacitate temporară de munca se finalizează într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical în continuare poate fi eliberat în prima zi lucrătoare care urmează, cu încadrarea în limitele maxime privind durata certificatelor de concediu medical.

Potrivit Art. 9, alin. (4) din Normele de aplicare a OUG 158/2005, certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioara, pentru următoarele situaţii: concediu de maternitate, internare în spital, imobilizare aparat locomotor, carantina, afecțiuni oncologice, în situația în care este necesar avizul medicului expert, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, potrivit legii.

Ordinul nr. 1398/729/2021 vine cu o excepție și anume că certificatele se pot elibera și la o data ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital şi pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgenţa. În aceste situaţii, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul de familie în baza recomandării emise de către medicul care a asistat urgenţa, cu respectarea limitei de durata a concediului medical – 5 zile calendaristice, într-o singura etapa, fară a seîntocmi planul de urmărire a evoluţiei bolii.

 

Condiții de recuperare a valorii indemnizațiilor pentru concedii medicale

Conform Ordonanței de urgență nr. 74 publicată în MO nr. 645 din 30.06.2021, pentru sumele reprezentând indemnizaţii care se suporta din bugetul FNUASS respinse la plată de casele de asigurări de sănătate (pentru care acestea au întocmit şi transmis comunicările de respingere a plăţii) şi pentru care angajatorii nu au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă o nouă cerere de restituire însoţită de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plată înscrise în comunicare, termenul-limită de depunere este data de 31 decembrie 2021.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.

Sumele înscrise în cererile de restituire înregistrate la casele de asigurări de sănătate, în afara termenelor prevăzute anterior, se resping definitiv la plată şi nu se decontează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


Prevederile privind modul de acordare a concediilor medicale, precum și obligațiile angajatorilor pentru recuperarea sumelor aferente se schimbă frecvent. Echipa BIA HR îți este aproape și poate prelua pentru tine gestionarea concediilor, astfel încât să poți dedica timp și altor activități din resurse umane. Cere o ofertă personalizată aici

Descoperă și alte informații oferite de echipa de Payroll:

Beneficiile folosirii serviciilor de salarizare și administrare personal pentru compania ta

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.