Instagram


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE PAGINILE DE INSTAGRAM ALE BIA HUMAN CAPITAL SOLUTIONS S.R.L

In vigoare începând cu data de 01.01.2022

 În acest document, puteți găsi informații privind următoarele subiecte: 

 1. CINE SUNTEM  
 2. INFORMAȚII DE CONTACT 
 3. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DVS. 
 4. CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE 
 5. TRANSFERURILE DE INFORMAȚII ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE 
 6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

1. CINE SUNTEM: BIA HUMAN CAPITAL SOLUTIONS S.R.Lo societate cu sediul in Bucuresti, str. Horia Macelariu, nr. 61 – 81, corp B, et. 1, sector 1, Cod Unic de Inregistrare 17521526, atribut fiscal RO, numar de ordine in registrul comertului J40/7707/2005 (denumită în continuare “BIA”, “noi” sau un alt termen similar). Noi, în calitate de administratori ai paginii noastre de Instagram (denumita în continuare, individual sau în comun, “pagina noastră”) împreună cu Meta Platforms Ireland Limited, cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda, în calitate de furnizor al platfomei de socializare Instagram, colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al paginii noastre de Instagram, ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă, nouă si Instagram, calitatea de operatori asociați de date pentru astfel de date. Detalii privind esenta prelucrarii in comun a datelor cu caracter personal puteti gasi aici https://help.instagram.com/581066165581870/

Prezenta Notă de Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu pagina noastră de Instagram. Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm noi datele dumneavoastră personale.

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare . Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. Vom trata datele dumneavoastră personale conform notei de informare în baza căreia sunt colectare datele respective, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.

 

În privința colectării si prelucrării datelor dumneavoastră de către Instagram, asupra cărora noi nu avem control, vă rugăm sa consultați informarea Instagram, disponibilă la: https://help.instagram.com/519522125107875

Această Notă de Informare nu acoperă situaţia prelucrării datelor în legătură cu accesarea link-urilor (de exemplu către articolele din website-urile noastre) postate pe pagina noastră de Instagram. Atunci când accesaţi un link dintr-o postare de pe Instagram a companiei noastre, acesta vă direcţionează către versiunea desktop sau spre versiunea mobilă a unui website, unde veţi primi informaţii despre prelucrarea datelor dvs. prin mijloacele website-ului respectiv. 

 

2. INFORMAȚII DE CONTACT Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact ale responsabilului nostru cu protecţia datelor personale: dpo@bia.ro . Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date se regăsesc mai jos,  în secţiunea 6.


3. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DVS SI IN CE TEMEI.
În cadrul paginii noastre prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 • în cazul în care trimiteţi un mesaj paginii, avem acces la profilul dumneavoastră public (care include username-ul, dar poate conține și date de contact, date despre educație, joburi, site-uri personale, hobby-uri, interese) precum şi conţinutul şi data/ora acelui mesaj . 
 • în cazul în care comentaţi la o postare a paginii, avem acces la profilul dumneavoastră public (care include username-ul) precum şi conţinutul şi data/ora acelui comentariu; 
 •  în cazul în care interacţionaţi cu conţinutul paginii noastre (like, share), putem vizualiza profilul dumneavoastră public (care include usernameul , dar poate conține și date de contact, date despre educație, joburi, site-uri personale, hobby-uri, interese),) şi reacţia avută.

Atunci când interacţionaţi cu pagina noastră, Instagram prelucrează anumite date personale ale dumneavoastră, pe baza cărora ne pune la dispoziţie statistici agregate. Datele la care avem noi acces nu includ date personale în mod direct, ci sunt limitate la:

 • statistici privind sex, vârstă și locație 
 • numărul de click-uri pe numele de utilizator al paginii noastre;
 • numărul de vizualizări ale paginii; 
 • numărul de aprecieri ale paginii; 
 • numărul de conturi care urmăresc pagina; 
 • numărul de click-uri pe linkurile incluse în descrierea paginii noastre; 
 • % de conturi care nu urmăresc pagina noastră dintre cele care au vizionat o anumită postare; numărul de conturi unice care au văzut o postare sau o poveste a paginii noastre;
 • de câte ori cineva a atins pentru a sări la următoarea secțiune a poveștii paginii noastre (taps forward); 
 • de câte ori cineva a atins pentru a reveni la o secțiune anterioară a poveștii paginii noastre (taps back); 
 • numărul de ocazii în care utilizatorii au trimis mesaje folosind opțiunea „Trimite un mesaj” din articolul nostru; 
 • de câte ori cineva a glisat pentru a sări la următorul articol din pagina noastă; 
 • de câte ori cineva a părăsit articolele noastre și a revenit la fluxul său normal 
 • numărul de persoane cărora le-a fost afişat conţinut din pagină; 
 • numărul de interacţiuni cu conţinutul paginii (like, share, comment, etc) 
 • numărul de persoane care vizualizează campaniile noastre promoţionale. 

De asemenea, atunci când ne personalizăm audienţa postărilor sau a campaniilor noastre publicitare pe Instagram, setăm categorii de interese care vă pot include (de exemplu femeie din Cluj, între 25 şi 45 de ani, interesată de resurse umane). Datele care pot fi colectate și prelucrate prin intermediul Instagram, în vederea acestei personalizări sunt determinate de Instagram fără implicarea noastră, putând include vârsta, sexul, ocupația, istoricul interacţiunilor, date despre lifestyle, achiziții de produse si servicii online, şi altele potrivit politicii Instagram. Aceste date sunt colectate și prelucrate de către Instagram, însă noi nu avem acces decât la încadrarea în categoriile stabilite deja de Instagram. Despre această colectare și prelucrare puteţi citi în informarea proprie Instagrm https://help.instagram.com/519522125107875 .

Aceste date sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a ne promova brandul şi activitatea, precum şi pentru a putea dovedi, dacă ne este necesar, corespondenţa cu dumneavoastră. Datele sunt păstrate pentru întreaga perioadă cât pagina noastră este deschisă. Trebuie să înţelegeţi că toate aceste date, şi altele în plus, sunt disponibile la orice moment pentru Instagram, în calitate de deţinător al platformei (şi implicit operator al datelor dumneavoastră personale). Pentru detalii referitoare la prelucrările efectuate de Instagram, accesaţi nota sa de informare privind prelucrarea datelor https://help.instagram.com/519522125107875 . Furnizarea datelor personale nu este obligatorie, având posibilitatea să vă setați individual dreptul de acces al Instagram la datele dumneavoastră, însă trebuie să înţelegeţi că, în limitele acestui filtru pe care îl aveți la dispoziție, Instagram funcţionează într-un mod unitar pentru pentru toate paginile şi toţi utilizatorii, astfel că dacă interacţionaţi cu pagina noastră (aveți în egală măsură libertatea de a alege să nu interacționați cu pagina noastră),), vom putea avea acces în mod automat la anumite date despre dumneavoastră, după cum am arătat mai sus.

4. CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale. În privința partajării informațiilor de către Instagram, vă rugăm să consultați politica aplicabila platformelor Meta (sau Facebook) https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

4.1 Dezvăluirea datelor către terți Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi : (a) Instagram, care este operator asociat cu privire la datele dumneavoastră; (b) Entităţi terţe care pot administra pagina (de exemplu agenţii de marketing); (c) alte entităţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm; (d) societăți care ne oferă produse și servicii (împuterniciţi), cum ar fi furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de asistenţă aferenţi, furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică.

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți: (a) În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens; (b) Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră; (c) în cazul în care pagina este transferată, ceea ce poate avea loc în interesul nostru legitim de a ne extinde sau dezvolta activitatea comercială, cum ar fi: (i) în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a ativităţii sau anumite bunuri) care au legătură cu pagina pe care o urmăriţi, cumpărătorul va prelua pagina împreună cu datele dumneavoastră ; (ii) în cazul în care BIA (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care paginile noastre de Facebook vor constitui unul dintre activele transferate; (d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale; (e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau (f) pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța BIA, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane. 

Unii din acești destinatari pot utiliza datele dvs. în țări aflate în afara Zonei Economice Europene. Vă rugăm să consultați secțiunea 5 de mai jos pentru mai multe detalii privitoare la acest subiect. 

Si Instagram  poate divulga datele dumneavoastră unor terţi, fără implicarea sau controlul nostru, chestiune despre care puteţi citi în politica Instagram https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav.

 

4.2 Restricții legate de utilizarea informațiilor personale de către destinatari Terţii cărora le punem la dispoziţie informaţiile dumneavoastră personale conform specificațiilor de mai sus sunt limitaţi (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi informațiile dumneavoastră personale în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți cu care alegem să partajăm informațiile dumneavoastră personale sunt supuşi obligațiilor de confidenţialitate şi securitate în acord cu prezenta notă de informare și cu legislația aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră, inclusiv în ceea ce priveşte prelucrarea efectuată de Instagram. Cu excepția cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ fără a vă anunţa.


5. TRANSFERURILE DE DATE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE
Ca regulă generală, datele dumneavoastră nu sunt transferate de noi către destinatari dinafara Uniunii Europene. Dacă totuşi acest lucru se va întâmpla, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informațiile dvs. personale în mod adecvat, cum ar fi încheierea de clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, şi vom actualiza această nota de informare.

De asemenea, Instagram poate transfera datele dumneavoastră în afara Uniunii, chestiune cu privire la care vă rugăm să consultați politica Instagram.

6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. BIA va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

Deşi suntem operatori asociaţi cu Instagram, între noi şi Instagram nu există o prelucrare realmente comună de date, astfel încât noi nu putem gestiona decât cererile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea efectuată de noi. Dacă vreţi să vă exercitaţi vreunul din drepturi faţă de Instagram, va rugăm să vă adresaţi Instagram după cum este indicat în politica sa. 

(a) Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. 

(b) Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere . Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și Spatiului Economic European, dacă transferăm datele dumneavoastră personale într-o asemenea ţară. 

(c) Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informații de care dispunem . 

(d) Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: i) contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,ii) prelucrarea este nelegală, dacă solicitați restricționarea prelucrării în locu ștergerii datelor dumneavoastră personale, iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau iv) aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează. 

(e) Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte; transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. 

(f) Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare ; pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem ; în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale . 

(g) Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți . În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul. 

Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire. Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz. Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea 2 de mai sus.

h) Dreptul de a depune o plangere. Dacă aveţi o nemulţumire cu preivire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la: Nume: Adresă: Telefone: Fax: Email: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România +40.318.059.211 +40.318.059.212 +40.318.059.602 anspdcp@dataprotection.ro

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.