YouTube


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE BIA HUMAN CAPITAL SOLUTIONS S.R.L

 

În acest document, puteți găsi informații privind următoarele subiecte: 

 1. CINE SUNTEM  
 2. INFORMAȚII DE CONTACT 
 3. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DVS. 
 4. CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE 
 5. TRANSFERURILE DE INFORMAȚII ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE 
 6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
 7. CINE SUNTEM: BIA HUMAN CAPITAL SOLUTIONS S.R.L cu sediul in Bucuresti, str. Horia Macelariu, nr. 61 – 81, corp B, et. 1, sector 1, Cod Unic de Inregistrare 17521526, atribut fiscal RO, numar de ordine in registrul comertului J40/7707/2005 (denumită în continuare “BIA”, “noi” sau un alt termen similar). 

Noi colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator Youtube ce interacționează cu postările pe canalul nostru de Youtube BIA, disponibil la acest link https://www.youtube.com/channel/UC6tmwxD-JXFD5IKVZhmGioA , ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

 De asemenea, în calitate de administratori ai canalului de Youtube, colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de abonat al acestui canal sau atunci când lăsaţi comentarii la materialele video postate de noi. 

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta Notă de Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu postările de pe canalul nostrum. Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.

2. INFORMAȚII DE CONTACT Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact ale responsabilului nostru cu protecţia datelor personale: dpo@bia.ro. Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date se regăsesc mai jos,  în secţiunea 6.

 

3. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DVS. În cadrul canalelor noastre Youtube, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 • în cazul în care vă abonaţi la canalul nostru Youtube sau lăsaţi un comentariu la unul din materialele video postate de noi, avem acces la profilul dumneavoastră public (care include username-ul şi, dacă alegeţi să o încărcaţi, fotografia asociată profilului) precum şi conţinutul şi data/ora acelui mesaj. 
 • în cazul în care interacţionaţi în alt mod cu materialele video postate de noi (like, dislike sau share), putem vizualiza profilul dumneavoastră public (care include username-ul şi, dacă alegeţi să o încărcaţi, fotografia asociată profilului) şi reacţia avută.

Atunci când interacţionaţi cu canalul nostru, Google LLC („Google”) în calitate de deţinător al platformei Youtube prelucrează anumite date personale ale dumneavoastră, pe baza cărora ne pune la dispoziţie statistici agregate cu privire la materialele video postate de noi. Datele pot fi combinate pentru a furniza diferite concluzii legate de performanţa canalului nostru (e.g., câte persoane din Bucuresti cu vârsta cuprinsă între 20 şi 30 de ani au apreciat un material video postat de noi). Aceste informaţii nu includ date personale, ci reprezintă statistici anonime limitate la: 

 • timpul petrecut pentru vizionare; 
 • durata medie a timpului petrecut pentru vizionare; 
 • data vizualizării; 
 • numărul de vizualizări; 
 • numărul de likes şi dislikes ale materialelor video; 
 • numărul de comentarii; 
 • numărul de distribuiri (shares); 
 • număr de abonaţi ai canalului; 
 • apartenenţa geografică (regiuni şi ţări); 
 • genul (feminin, masculin); 
 • vârsta; 
 • sursa de trafic (externă sau din cadrul unui playlist); 
 • locul vizualizării (pagini de canal sau de vizualizare ale Youtube sau pagini web sau aplicaţii externe unde sunt integrate mijloace de vizualizare Youtube de tip embed) 
 • tipul de dispozitiv folosit pentru vizualizare; 
 • sistemul de operare al dispozitivului; 
 • utilizarea funcţiei de traducere a titlurilor, a descrierilor sau a subtitrărilor materialelor video; 
 • limba în care au fost vizualizate subtitrările, inserţiile de text (cloded caption), titlul sau descrierile; 
 • procentul mediu din materialul video vizionat; 
 • sursa de trafic (căutări pe website Youtube, accesări directe, surse necunoscute, sugestii video, extern, alte funcţii Youtube, paginile canalelor pe Youtube, pagini playlist, aplicaţii externe, căutări cu Google, funcţii ale browserului); 
 • interacţiunea cu funcţionalitatea youtube card (inserţii de linkuri, imagini sau text)

Datele de mai sus sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a ne promova brandul sau serviciile noastre, precum şi pentru a putea dovedi, dacă ne este necesar, schimbul de comentarii cu dumneavoastră. Datele sunt păstrate pentru întreaga perioadă cât canalul nostru Youtube este deschis. Trebuie să înţelegeţi că toate aceste date, şi altele în plus, sunt disponibile la orice moment pentru Google, în calitate de deţinător al platformei Youtube (şi implicit operator al datelor dumneavoastră personale). Pentru detalii referitoare la prelucrările efectuate de Google , accesaţi https://support.google.com/analytics/answer/9012600. Nu utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing decât dacă optați în mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul indicat în Secțiunea 2. Furnizarea datelor personale nu este obligatorie, însă trebuie să înţelegeţi că Youtube funcţionează într-un mod unitar pentru pentru toate canalele video şi toţi utilizatorii, astfel că dacă interacţionaţi cu canalul nostru (aveți în egală măsură libertatea de a alege să nu interacționați cu canalul nostru), vom putea avea acces în mod automat la anumite date despre dumneavoastră, după cum am arătat mai sus.

4. CUM PARTAJAM INFORMAȚIILE  Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale. În privința partajării informațiilor de către Google, vă rugăm să consultați politica https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

4.1 Dezvăluirea datelor către terți  Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi : (a) Google, care este operator asociat cu privire la datele dumneavoastră; (b) Entităţi terţe care pot administra pagina (de exemplu agenţii de marketing); (c) alte entităţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm; (d) societăți care ne oferă produse și servicii (împuterniciţi), cum ar fi furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de asistenţă aferenţi, furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică.

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți: (a) În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens; (b) Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră; (c) în cazul în care pagina este transferată, ceea ce poate avea loc în interesul nostru legitim de a ne extinde sau dezvolta activitatea comercială, cum ar fi: (i) în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a ativităţii sau anumite bunuri) care au legătură cu pagina pe care o urmăriţi, cumpărătorul va prelua pagina împreună cu datele dumneavoastră ; (ii) în cazul în care BIA (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care paginile noastre de Google vor constitui unul dintre activele transferate; (d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale; (e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau (f) pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța BIA, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane. 

Şi Google poate divulga datele dumneavoastră unor terţi, fără implicarea sau controlul nostru, chestiune despre care puteţi citi în politica Google. 

Unii din acești destinatari pot utiliza datele dvs. în țări aflate în afara Zonei Economice Europene. Vă rugăm să consultați secțiunea 5 de mai jos pentru mai multe detalii privitoare la acest subiect. 

4.2 Restricții legate de utilizarea informațiilor personale de către destinatari Terţii cărora le punem la dispoziţie informaţiile dumneavoastră personale conform specificațiilor de mai sus sunt limitaţi (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi informațiile dumneavoastră personale în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți cu care alegem să partajăm informațiile dumneavoastră personale sunt supuşi obligațiilor de confidenţialitate şi securitate în acord cu prezenta notă de informare și cu legislația aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră, inclusiv în ceea ce priveşte prelucrarea efectuată de Google. Cu excepția cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ fără a vă anunţa.

5. TRANSFERURILE DE DATE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE Ca regulă generală, datele dumneavoastră nu sunt transferate de noi către destinatari dinafara Uniunii Europene. Dacă totuşi acest lucru se va întâmpla, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informațiile dvs. personale în mod adecvat, cum ar fi încheierea de clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, şi vom actualiza această nota de informare.

De asemenea, Google poate transfera datele dumneavoastră în afara Uniunii, chestiune cu privire la care vă rugăm să consultați politica Google.

6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. BIA va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

Deşi suntem operatori asociaţi cu Google, între noi şi Google nu există o prelucrare realmente comună de date, astfel încât noi nu putem gestiona decât cererile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea efectuată de noi. Dacă vreţi să vă exercitaţi vreunul din drepturi faţă de Google, va rugăm să vă adresaţi Google după cum este indicat în politica sa. 

(a) Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. 

(b) Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere . Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și Spatiului Economic European, dacă transferăm datele dumneavoastră personale într-o asemenea ţară. 

(c) Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informații de care dispunem . 

(d) Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: i) contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, ii) prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locu ștergerii datelor dumneavoastră personale, iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau iv) aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează. 

(e) Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte; transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. 

(f) Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare ; pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem ; în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale . 

(g) Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți . În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul. 

Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire. Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz. Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea 2 de mai sus.

h) Dreptul de a depune o plangere. Dacă aveţi o nemulţumire cu preivire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la: Nume: Adresă: Telefone: Fax: Email: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România +40.318.059.211 +40.318.059.212 +40.318.059.602 anspdcp@dataprotection.ro

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.