NEWSLETTER LEGISLATIV – 06 Aprilie 2020

Cuprinde:

• Legea nr. 24/2020
• Ordinul comun nr. 502/417/2020
• Ordonanta de urgenta nr. 35/2020
• Ordinul nr. 346/2020

Legea nr. 24/2020

Legea nr. 24/2020 publicata in MO in Partea I nr. 229 din 20.03.2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 20 de lei. Prevederile prezentei legi intra in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2020.

Ordinul comun nr. 502/417/2020

Ordinul comun al Ministerului Sanatatii nr. 502/2020 si al Casei Nationale de Sanatate nr. 417/2020 publicat in MO in Partea I nr. 253 din 27.03.2020, pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministerului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017,  face urmatoarele precizari:

Comentariu: Medicii curanti care au incheiata conventie privind eliberarea certificatelor de concediu medical cu casa de asigurari de sanatate, elibereaza certificate de concediu medical si persoanelor care nu sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate din Romania, dar care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale sau a acordurilor, conventiilor sau protocoalelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care atesta incapacitatea de munca si durata probabila a acesteia.

Certificatele de concediu medical, anterior mentionate, constituie document justificativ pentru institutiile competente ale statului de asigurare in vederea acordarii prestatiilor in conformitate cu legislatia pe care o aplica.

Practic, se vor putea elibera certificate de concediu medical si persoanelor care nu sunt asigurate in Romania, dar care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabila.

Prin exceptie de la prevederile in vigoare, certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data producerii evenimentului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital si pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de catre medicii care au asistat urgenta. In aceste situatii, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicul de familie in baza recomandarii emise de catre medicul care a asistat urgenta.

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

a) Un an, in intervalul ultimelor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (din acest paragraf a fost eliminate tuberculoza pulmonara);
b) Un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) Pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, pentru tuberculoza (anterior era prevazut un termen de un an si 6 luni, in ultimii 2 ani).

Cu privire la adeverinta eliberata de platitorii de indemnizatii din care rezulta numarul total de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, aceasta se va elibera numai persoanelor asigurate care indeplinesc conditia de stagiu de asigurare, precum si celor aflate in concediu medical pentru unele situatii de urgenta medico-chirurgicale, tuberculoza, boli infectocontagioase din grupa A, neoplazii si SIDA si risc maternal.

In situatiile in care nu este indeplinita conditia privind stagiul de asigurare, persoanele beneficiaza de o adeverinta medicala eliberata de medicul curant, pentru justificarea absentei de la munca.

Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de medicul de familie sau de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, care ia in evidenta si urmareste pe parcursul sarcinii gravida, pana la durata maxima prevazuta de lege. Aceste prevederi se aplica si in cazurile in care, in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se acorda certificatul medical initial pentru sarcina si lauzie, asigurata a mai beneficiat de aceleasi drepturi in aceasta perioada.

Un aspect important de mentionat este ca pentru persoana care obtine venituri din salarii si asimilate salariilor din Romania si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator, daca la fiecare dintre acestia indeplineste conditia privind stagiul de asigurare, precum si pentru situatiile prevazute la art. 9 si art. 13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005. In aceste situatii primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se vor prezenta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul care a eliberat certificatul.

Totodata, se modifica modelul adeverintei eliberate de catre angajator din care rezulta numarul de zile de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, si care este prevazuta in Anexa nr. 7 la Normele de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 158/2005.

In final precizam ca prin Ordinul comun se introduce un nou capitol, repectiv Capitolul IV: Dispozitii specifice privind certificatele de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei:

– Certificatele de concediu medical, adeverintele de medic se pot transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta;
– Certificatele de concediu medical acordate de medici, altii decat medicii de familie, se depun la platitorii de indemnizatii fara viza medicului de familie;
– Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depasesc 183 de zile, precum si cele acordate pentru risc maternal, in perioada starii de urgenta se elibereaza si se platesc fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale, respectiv fara avizul medicului de medicina muncii.

Ordonanta de urgenta nr. 35/2020

Ordonanta de urgenta nr. 35/2020 publicata in MO Partea I nr. 260 din 30.03.2020 privind modalitatea de emitere si prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Voucherele de vacanta aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic. Prin derogare de la prevederile OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta emise in perioada martie 2019 – decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 31 mai 2021.

Ordinul nr. 346/2020

Ordinul nr. 346/2020 publicat in MO Partea I nr. 265 din 31.03.2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3, alin. (1), lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin reglementeaza urmatoarele doua documente:

– Modelul declaratiei pe propria raspundere a administratorului/reprezentantului legal al angajatorului privind indeplinirea conditiilor reglementate de lege de catre angajatii care au beneficiat de zile libere pentru supravegherea copilului;
– Modelul de lista/tabel cu angajatii care au beneficiat de zile libere pentru supravegherea copiilor. Ordinul prevede un model de tabel cu date minimale: Nume prenume parinte, CNP, perioada, numele prenumele si CNP-ul celuilalt parinte, numele prenumele si CNP-ul copilului.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.