NEWSLETTER LEGISLATIV – 02 SEPTEMBRIE 2020

Cuprinde:

• Legea nr. 172/2020
• Hotararea nr. 719/2020

Legea nr. 172/2020

Legea nr. 172/2020 publicata in MO in Partea I nr. 736 din 13.08.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege aduce o serie de modificari si completari in privinta detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, din care mentionam urmatoarele:

  • Redefinirea unor termeni (indemnizatie specifica detasarii transnationale, salariat detasat de pe teritoriul Romaniei, intreprindere utilizatoare etc.).
  • Se introduce notiunea de remuneratie aplicabila pe teritoriul Romaniei, ca fiind suma de bani care cuprinde salariul minim astfel cum este definit de lege, sporul pentru munca suplimentara, sporul pentru munca in zilele de repaus saptamanal, sporul pentru munca in zilele de sarbatoare legala, sporul pentru munca prestata in timpul noptii, alte sporuri si indemnizatii care sunt obligatorii conform legislatiei nationale, precum si cele prevazute in contractele colective de munca cu aplicabilitate generala.
  • Se introduce notiunea de remuneratie aplicabila pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, ca fiind suma de bani stabilita de dreptul intern si/sau practicile nationale ale statului membru pe teritoriul caruia este detasat lucratorul, reprezentand toate elementele constitutive ale remuneratiei care sunt obligatorii conform dreptului intern, actelor cu putere de lege si actelor administrative sau conventiilor colective sau sentintelor arbitrale, care au fost declarate cu aplicabilitate generala sau care se aplica in conformitate cu Directiva 96/71/CE in statul membru respectiv.
  • Se introduc mentiuni referitoare la situatia salariatilor pusi la dispozitie de un agent de munca temporara, astfel, in cazul punerii la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara, in situatia in care salariatul care a fost pus la dispozitia intreprinderii utilizatoare trebuie sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, altul decat Romania, in contextul prestarii transnationale de servicii de catre intreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detasat pe teritoriul respectivului stat membru de catre agentul de munca temporara cu care acesta se afla intr-un raport de munca. In aceasta situatie, intreprinderea utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei are obligatia de a informa agentul de munca temporara care a pus la dispozitie salariatul, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii pe teritoriul respectivului stat.
  • In cazul punerii la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, ori pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara, in situatia in care salariatul care a fost pus la dispozitia unei intreprinderi de catre un agent de munca temporara aflat pe teritoriul Romaniei trebuie sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel in care lucreaza in mod obisnuit pentru intreprinderea utilizatoare, in contextul prestarii transnationale de servicii de catre intreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detasat pe teritoriul respectivului stat membru de catre agentul de munca temporara cu care se afla intr-un raport de munca. Agentul de munca are obligatia de a informa salariatul cu privire la modificarea locului de munca.
  • Detasarea poate fi prelungita pana la 18 luni in situatia transmiterii de catre intreprindere a unei notificari motivate la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala presteaza activitatea salariatii detasati sau, dupa caz, la autoritatea competenta pe teritoriul statului membru unde isi desfasoara activitatea salariatii detasati, in conditiile statului respectiv.

Hotararea nr. 719/2020

Hotararea nr. 719/2020 publicata in MO in Partea I nr. 794 din 31.08.2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta hotarare stabileste:

  • Indemnizatia prevazuta la art.1 alin. 4 din OUG nr. 132/2020 (respectiv cea aferenta reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul de munca – 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat) se deconteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj la cererea angajatorilor. Cererea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de la art. 1 alin. (2), (3) si (11) din ordonanta de urgenta si de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea, semnata de reprezentantul legal al angajatorului. Cererea si documentele se vor depune in format electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, in raza carora angajatorii au sediul social. Indemnizatia se deconteaza pentru luna anterioara celei in care se depune cererea. Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiei se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii si a documentelor si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente. Modelele cerereii si documentelor se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei Hotarari.
  • Decontarea sumelor prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta nr. 132/2020 (respectiv o suma reprezentand 35 % din remuneratia cuvenita zilei de munca acordata de la bugetul de stat pentru persoanele care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional – zilierii – care isi desfasoara activitatea in unul din domeniile afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioada de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020) se realizeaza de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala, la cererea beneficiarului de lucrari. Cererea si listele cu zilierii beneficiari ai sumei se depun in format electronic de catre beneficiarii de lucrari, spre decontare si incasare, la agentiile pentru plati si inspectie sociala in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea sau isi au sediul social, in luna curenta, pentru luna anterioara. Listele cu zilierii beneficiari ai sumei anterior mentionate, asumate de beneficiarii de lucrari, se verifica de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea sau isi au sediul social, pe baza numelui si a codului numeric personal, cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de munca. Modelele cerereii si listelor cu zilierii se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
  • Sumele prevazute la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 (respectiv decontarea unei parti din salariul acordat acestora, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate in aceste locuri de munca, pentru o perioada de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, pentru angajatii care incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni), se deconteaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca, la cererea angajtorilor. Cererea anterior mentionata va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) din OUG 132/2020, insotita de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei, asumata de reprezentantul legal al angajatorului. Documentele se depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in format letric sau in format electronic, in luna curenta pentru luna anterioara, dupa plata impozitelor si contributiilor aferente. Modelele cerereii si documentelor necesare se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.