INFORMARE LEGISLATIVA

Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 32/2020

Ordonanta de urgenta nr. 32/2020 publicata in MO in Partea I nr. 260 din 30.03.2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Ordonanta de urgenta aduce o serie de modifcari in privinta intreruperii temporare a activitatii precum si a altor prevederi impuse de Ordonanta de urgenta nr. 30/2020. Dintre modificarile si completarile aduse cu privire la intreruperea temporara a activitatii, mentionam:

  • De indemnizatia pentru intrerupere temporara a activitatii vor beneficia salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta declarate, conform unei declaratii pe propria raspunere a angajatorului. Practic se elimina prevederile referitoare la obligativitatea angajatorilor de a detine un certificat de situatii de urgenta emis de Minsterul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Totodata se elimina prevederile referitoare la procentul de cel mult 75% din totalul angajatilor care pot beneficia de plata indemnizatiei dar si cele referitoare la inregistrarea unei diminuari a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere,cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.
  • In cazul in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca din care cel putin un contract cu norma intreaga este activ pe perioada instituirii starii de urgenta, acesta nu va beneficia de indemnizatia prevazuta de OUG 30/2020.
  • In cazul in care un angajat are mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a instituirii starii de urgenta, acesta va beneficia de indemnizatia prevazuta de OUG 30/2020 aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
  • In cazul in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal, permite, indemnizatia prevazuta de OUG 30/2020 poate fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand diferenta de pana la minumum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, conform prevederilor art. 53 alin. (1) din Codul Muncii republicat.
  • Perioada in care contractele individuale de munca ale salariatilor sunt suspendate conform OUG 30/2020, constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevzaute de OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
  • In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei, angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precumsi a Municipiului Bucuresti, in a caror raza isi au sediul, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal,insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal alangajatorului, conformmodelului care va fi aprobat prin ordin al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale, ce va fi publicat ulterior.
  • Angajatorii isi vor asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in documentele enumerate anterior.
  • Plata indemnizatiei se va face catre conturile deschise de angajatori la bancile comerciale in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar plata catre salariat se va efectua in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea de catre angajator a sumelor.