NEWSLETTER LEGISLATIV – 07 OCTOMBRIE 2020

Cuprinde:

• Legea nr. 213/2020
• Ordonanta de urgenta nr. 163/2020
• Legea nr. 212/2020
• Ordinul nr. 1392/2020
• Ordinul nr. 1393/2020
• Legea nr. 209/2020

Legea nr. 213/2020

Legea nr. 213/2020 publicata in MO in Partea I nr. 893 din 30.09.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege introduce procedura concilierii si notiunea de expert in legislatia muncii in Codul Muncii si stabileste, printre altele, urmatoarele:

 • La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca ori pe durata concilierii unui conflict individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este, conform propriei optiuni.
 • Fiecare angajator are dreptul de a-si organiza activitatea de resurse umane si salarizare in urmatoarele moduri:

a) Prin asumarea de catre angajator a atributiilor specifice;
b) Prin desemnarea unuia sau mai multor angajati carora sa le repartizeze, prin fisa postului, atributii privind activitatea de resurse umane si salarizare;
c) Prin contractarea unor servicii externe specializate in resurse umane si salarizare (serviciile externe specializate in resurse umane si salarizare vor fi coordonate de catre un expert in legislatia muncii).

 • La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot cuprinde in contract o clauza prin care stabilesc ca orice conflict individual de munca se solutioneaza pe cale amiabila prin procedura concilierii.
 • Prin conciliere se intelege modalitatea de solutionare amiabila a conflictelor individuale de munca, cu ajutorul unui consultant extern specializat in legislatia muncii, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor. Consultantul extern specializat in legislatia muncii poate fi un avocat, un expert in legislatia muncii sau, dupa caz, un mediator specializat in legislatia muncii care, prin rolul sau activ, va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariatilor. Onorariul consultantului extern va fi suportat de catre parti conform intelegerii acestora.
 • Regulamentul Intern trebuie sa contina, printre altele, si procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor.
 • Pentru efectuarea cercetarii disciplinare, angajatorul va desemna o persoana sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat in legislatia muncii, pe care o/il va imputernici in acest sens.
 • In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere comisiei sau persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Prezenta lege intra in vigoare in data de 03.10.2020.

In considerarea celor de mai sus, ne face placere sa va informam ca echipa BIA HR este coordonata de un grup de experti acreditati in legislatia muncii.

Ordonanta de urgenta nr. 163/2020

Ordonanta de urgenta nr. 163/2020 publicata in MO in Partea I nr. 883 din 28.09.2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Ordonanta de urgenta stabileste urmatoarele:

 • Prin derogare de la prevederile Legii privind sistemul unitar de pensii publice, referitoare la asigurarea in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare, si ale Codului Fiscal, referitoare la contribuabilii sistemului public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale.
 • Perioadele de timp pentru care se poate incheia contractul de asigurare sociala si efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele cuprinse intre data implinirii varstei de 18 ani si data implinirii varstei standard de pensionare.
 • Pana la data de 1 septembrie 2021, persoanele anterior mentionate pot incheia un contract de asigurare sociala in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta (model de contract prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
 • La incheierea contractului de asigurare sociala, solicitantul completeaza o declaratie din care sa rezulte ca, in perioada inscrisa in contractul de asigurare sociala pentru care se solicita asigurarea, indeplineste urmatoarele conditii cumulative:

a) Nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia;
b) Nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii;
c) La data incheierii contratului de asigurare sociala nu are calitatea de pensionar.

 • Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala care nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala.
 • Plata contributiei de asigurari sociale datorate se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, pana la data de 31 august 2021. Contractul de asigurare sociala incheiat conform prezentei ordonante de urgenta isi inceteaza aplicabilitatea la data la care contributia de asigurari sociale datorata este achitata in intregime. In cazul in care la data de 31 august 2021 contributia de asigurari sociale datorata nu este achitata in intregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzator platii efectuate.

Legea nr. 212/2020

Legea nr. 212/2020 publicata in MO in Partea I nr. 893 din 30.09.2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege stabileste urmatoarele:

 • Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prelucrarii minereurilor feroase si neferoase cu continut de praf sau de emisii de gaze cu efect de sera, cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat si siliciu sau de radiatii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice si/sau de cocs metalurgic, precum si a prelucrarii titeiului sulfuros, desulfarea benzinei, a titeiului parafinos si neparafinos, a distilarii titeiului in vederea producerii pacurii si a uleiurilor, respectiv localitatile Baia Mare, Calarasi, Copsa Mica, Targu Mures, Drobeta-Turnu Severin, Tarnaveni, Slatina, Turnu Magurele precum si in localitatile Aninoasa, Baia de Cris, Baita, Brad, Calan, Certej, Criscior Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orastie, Petrila, Petrosani, Soimus, Teliuc Uricani, Vetel, Vulcan din Judetul Hunedoara, localitatile Abrud, Baia de Aries, Lupsa, Rosia Montana si Zlatna din judetul Alba, localitatile Bacau si Onesti din judetul Bacau,localitatile Victoria si Fagaras din judetul Brasov, localitatile Anina, Armenis, Ciudanovita, Moldova Noua, Otelu Rosu si Resita din judetul Caras-Severin, localoitatile Campia Turzii, Dej si Turda din Cluj, localitatea Galati din judetul; Galati, localitatile Branesti, Dragotesti, Farcasesti , Matasari, Motru, Negomir, Plopsoru, Rovinari Urdari si Turcei din judetul Gorj, localitatile Ciulnita si Slobozia din judetul Ialomita, localitatile Brazi si Ploiesti din judetul Prahova, localitatile Iacobeni si Vatra Dornei din judetul Suceava, localitatile Fardea, Margina, Nadrag si Tomesti din judetul Timis, localitatea Mina Altan Tepe din judetul Tulcea, localitatile Berbesti si Ramnicu Valcea din judetul Valcea, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare.

Ordinul nr. 1392/2020

Ordinul nr. 1392/2020 publicat in MO in Partea I nr. 850 din 16.09.2020 privind aprobarea modelului cererii si al documentelor prevazute la art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru sttimularea cresterii ocuparii fortei de munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere si al listei necesare pentru solicitarea decontarii procentului de 41,5% din salariul acordat angajatilor care incheie contracte individuale de munca pe perioada dererminata de pana la 3 luni (solicitarea se face de catre angajator).

Ordinul nr. 1393/2020

Ordinul nr. 1393/2020 publicat in MO in Partea I nr. 850 din 16.09.2020 privind aprobarea modelului cererii si al documentelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere si al listei necesare pentru solicitarea decontarii indemnizatiei de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca (Kurzarbeit).

Legea nr. 209/2020

Legea nr. 209/2020 publicata in MO in Partea I nr. 884 din 28.09.2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontalieri, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prin lucrator frontalier se intelege persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) Lucreaza pe teritoriul altui stat decat cel de rezidenta;
b) Revine periodic, zilnic sau cel putin saptamanal, in statul de rezidenta.

Stucturile serviciilor publice comunitare de pasapoarte elibereaza, la cerere, legitimatia de lucrator frontalier. La cerere se anexeaza dovada contractului de munca valabil incheiat. Valabilitatea legitimatiei lucratorului frontalier este egala cu cea a contractului de munca, dar nu mai mult de 5 ani.

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul afacerilor interne prezinta Guvernului un calendar si un memorandum cuprinzand masurile de implementare a acesteia.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.