NEWSLETTER LEGISLATIV – 11 NOIEMBRIE 2020

Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 180/2020
• Ordinul nr. 2810/2020
• Ordinul nr. 2876/2020
• Ordonanta nr. 182/2020
• Ordinul nr. 1111/2020

Ordonanta de urgenta nr. 180/2020

Ordonanta de urgenta nr. 180 publicata in MO in Partea I nr. 982 din 23.10.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/2020, precum si a Ordonantei de urgenta nr. 158/2005, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta introduce posibilitatea instituirii izolarii la domiciliu sau la o locatie declarata cu acordul persoanei sau in baza documentelor eliberate de directiile de sanatate publica.

Persoanele care asteapta confirmarea infectiei cu o boala infectocontagioasa, precum si persoanele care prezinta semne si simptome, dar si cele care, dupa confirmarea diagnosticului de boala infectocontagioasa nu prezinta semne si simptome sugestive sau prezinta simptome care nu necesita izolarea intr-o unitate sanitara, se izoleaza la domiciliu sau la o alta locatie aleasa de aceasta pentru o perioada ce nu poate depasi perioada de contagiozitate specifica bolii determinata de agentul patogen, stabilita conform datelor stiintifice existente.

In cazul persoanele care nu sunt de acord cu masura izolarii, asa cum a fost descrisa anterior, izolarea se instituie prin decizie a directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Persoanele care se afla in situatia izolarii informeaza medicul de familie despre ipoteza in care se afla, inclusiv locatia la care a ales sa se izoleze sau s-a instituit izolarea, iar medicul de familie are obligatia luarii in evidenta si monitorizarii starii de sanatate a persoanelor respective precum si de a transmite directiei de sanatete publica judetene, respectiv, dupa caz, a Municipiului Bucuresti, fisa de monitorizare a persoanei izolate.

Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus masura izolarii, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii de familie care au luat in evidenta si au monitorizat aceste persoane, pentru o perioada stabilita in functie de evolutia bolii si durata monitorizarii.

In cazul persoanelor pentru care s-a dispus masura izolarii, iar in urma investigatiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boala infectocontagioasa, medicul de familie acorda concediu medical pentru carantina pe baza documentului eliberat de catre directia de sanatate publica judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti si pentru perioada inscrisa in acesta.

In aceste cazuri, certificatele de concediu medical se acorda de catre medicul de familie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Ordinul nr. 2810/2020

Ordinul nr. 2810 publicat in MO in Partea I nr. 978 din 23.10.2020 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2020, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin stabilieste valoarea sumei tichetelor de cresa pentru semestrul II al anului 2020, precum si valoarea pentru primele doua luni din semestrul I al anului 2021.

Incepand cu luna octombrie 2020, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 470 lei. Aceasta valoare stabilita pentru semestrul II al anului 2020 se aplica si pentru primele doua luni ale semestrului I al anului 2021, respectiv februarie 2021 si martie 2021.

Ordinul nr. 2876/2020

Ordinul nr. 2876 publicat in MO in Partea I nr. 978 din 23.10.2020 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2020, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin stabilieste ca pentru semestrul II al anului 2020, incepand cu luna octombrie 2020, valoarea nominala a unui tichet de masa, nu poate depasi cuantumul de 20,01 lei.

Valoarea nominala stabilita anterior se aplica si pentru primele doua luni ale semestrului I al anului 2021, respectiv februarie 2021 si martie 2021.

Ordonanta de urgenta nr. 182/2020

Ordonanta de urgenta nr. 182 publicata in MO in Partea I nr. 993 din 27.10.2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si a art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta stabileste urmatoarele:

Ordonanta de urgenta se aplica si pentru parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere unul sau mai multi copii scolarizati, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinte pentru realizarea educatiei in conditiile prevazute in anexa nr. 1 cuprinsa in Ordinul nr. 5487/ 1.494/2020.

In acest sens, pe langa documentele care trebuie depuse la angajator si prevazute in ordonanta 147/2020, parintele trebuie sa depuna si o copie a adeverintei eliberate de medicul de familie/medicul specialist.

Numarul zilelor libere se acorda in functie de perioada prevazuta de hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetul Municipiului Bucuresti pentru situatii de Urgenta. Masura acordarii zilelor libere se face pe perioada starii de alerta.

Zilele libere se acorda de angajator numai dupa aplicarea de catre acesta a reglementarilor legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii prin telemunca sau munca la domiciliu, daca locul de munca al parintelui permite acest lucru.

Referitor la art. 6 din Ordonanta de urgenta nr. 132/2020, prezenta ordonanta de urgenta stabileste faptul ca suma prevazuta la art. 6 din OUG 132/2020 NU se acorda angajatorilor care au transmis in registrul de evidenta al salariatilor datele privind elementele raportului de munca, prin care s-a stabilit desfasurarea activitatii in regim de telemunca, dupa expirarea termenului legal de inregistrare a modificarii.

Ordinul nr. 1111/2020

Ordinul nr. 1111 publicat in MO in Partea I nr. 993 din 27.10.2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Medicii de familie pot elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, cu exceptia incapacitatii temporare de munca a persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii potrivit Legii nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele asigurate pentru care s-a instituit masura izolarii beneficiaza de concediu medical pe toata perioada pentru care s-a instituit aceasta masura. Persoanelor care au fost izolate intr-o unitate exclusiv sanitara sau intr-o locatie alternativa unei unitati sanitare, le va fi eliberat certificatul de concediu medical de catre medicul curant la externarea din spital, atat pentru perioada internarii, cat si pentru perioada externarii, dupa caz, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator. Daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital starea de santate a persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune.

In cazul persoanei asigurate pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare si care poate fi externata, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana ce urmeaza a fi izolata, medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul elibereaza certificatul de concediu medical pentru durata internarii si poate acorda un concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioada stabilita de acesta, conform dispozitiilor in vigoare. In situatia in care medicul nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada in care persoana asigurata este izolata la domiciliu sau la locatia declarata de acesta, certificatul de concediu medical se acorda pentru aceeasi afectiune de catre medicul de familie care supravegheaza starea de sanatate a persoanei prin telemedicina sau prin consultatii la distanta.

In situatia in care data internarii persoanei asigurate este ulterioara datei recoltarii primei probe care confirma boala infectocontagioasa, pentru aceasta perioada certificatul de concediu medical se acorda de medicul de familie, in baza documentului eliberat de directia de sanatate publica, care cuprinde informatii referitoare la data recoltarii primei probe, data confirmarii bolii si data internarii persoanei bolnave.

Certificatele de concediu medical acordate persoanelor pentru care s-a dispus masura izolarii se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice dupa ultima zi a incetarii acesteia. Daca durata perioadei de izolare depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Cuantumul brut al indemnizatiei pentru izolare si cel al indemnizatiei pentru carantina se determina conform art. 10 din OUG 158/2005, si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia situatiilor in care dispozitiile legale prevad altfel.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.