NEWSLETTER LEGISLATIV – 03 SEPTEMBRIE 2020

Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 147/2020

Legea nr. 147/2020

Legea nr. 147/2020 publicata in MO in Partea I nr. 790 din 28.08.2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirsului SARS-CoV-2, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta stabileste urmatoarele:

 • Se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirsului SARS-CoV-2, efectuata de Directia de Sanatate Publica Judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti, si avand in vedere hotararile comitetului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti.
 • Aceste prevederi se aplica la cererea parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. Au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;
2. Celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

 • Prin limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor se intelege reducerea frecventei participarii copiilor la cursurile scolare si utilizarea tehnologiei si internetului sau a altor modalitati alternative de educatie pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 262 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 • Zilele libere se acorda la cererea parintelui insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de o copie a certificatului de nastere sa a documentului care atesta adoptia, plasamentul, etc. in care se solicita zilele libere, precum si, daca este cazul de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani.
 • Declaratia pe propria raspundere a celuluilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonante de urgenta, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intrerupere temporara a activitatii angajatorului si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6), respectiv: nu este in concediu de crestere copil, concediu fara plata dupa perioada de concediu crestere copil, concediu pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati in varsta de pana la 7 ani, nu este asistent personal al copilului; nu se afla in concediu de odihna sau fara plata; nu are raportul de munca suspendat in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii; nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.
 • Modelele cererii si declaratiei pe propria raspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
 • Angajatorul are obligatia conform prezentei ordonante de urgenta sa acorde zilele libere daca angajatul solicita acest drept.
 • Indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 • Indemnizatia este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca, in conditiile prevazute de Codul Fiscal, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor.
 • Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei, angajatorul depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a Muncipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz, insotita de documente justificative privind indeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.
 • Cererea si documentele justificative se transmite electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in cel mult 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.
 • Constituie contraventie si angajatorul se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei.
 • Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor angajatilor din sectorul public si privat, pe toata perioada de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2020-2021.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.