Modificarile fiscale aplicabile din ianuarie 2024 – Newsletter Legislativ 27 decembrie 2023

masuri fiscale


NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 • Ordonanta de urgenta nr. 115/2023

Ordonanta de urgenta nr. 115/2023 

Ordonanta de urgenta nr. 115 publicata in MO nr. 1139 din 15.12.2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, face urmatoarele precizari:

Comentariu:  Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza o serie de modificari aplicabile sectorului bugetar, printre care:

 • Majorarea salariilor bugetarilor cu 5% de la 1 ianuarie 2024, cu exceptia personalului din invatamant care va beneficia de o majorare a salariilor in medie cu 20% in 2024, in doua transe;
 • Mentinerea sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si celorlate elemente ale sistemului de salarizare la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023;
 • Munca suplimentara, munca prestata in zilele de repaus saptamanal, sarbatoare legala si in alte zile in care nu se lucreaza conform legii se va compensa numai cu timp liber corespunzator;
 • Se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu anumite exceptii;
 • In anul 2024, institutiile si autoritatile publice nu acorda personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu exceptia tichetelor de cresa, reglementate de Lege nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, prin exceptie, se pot acorda tichetele de masa a caror valoare se plafoneaza la nivelul lunii decembrie 2022;
 • Personalul care detine titlul de doctor beneficiaza de o indemnizatie pentru titlul stiintific de doctor in cuantum de 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, care se acorda care se acorda lunar numai daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul si daca are prevazute in fisa postului un set de atributii obiective si cuantificabile care sa permita verificarea lunara a modului in care activitatea acestuia este valorificata in mod suplimentar;

Ordonanta de urgenta aduce si o serie de modificari asupra Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, printre care amintim:

  • Modificari importante asupra Art. 25 – Cheltuieli pentru determinarea rezultatului fiscal;
 • Dupa art. 60 se introduce un nou articol, art. 601  care clarifica modul in care se acorda facilitatile fiscale in cazul IT, constructii si agricultura/industria alimentara, astfel: „in situatia in care, in cursul aceleiasi luni, persoana fizica realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor pentru o fractie din luna, la funcția de baza, la unul sau, dupa caz, la mai mulți angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzatoare acestei perioade si acorda scutirea pentru venitul brut lunar realizat, in limita fracției din plafon astfel stabilita.”
 • Se aduc clarificari cu privire la determinarea plafonului de 3 salarii de baza pentru indemnizatiile de delegare, detasare, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, astfel ca „plafonul aferent valorii a 3 salarii/remunerații se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detașare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau strainatate”.
 • Incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024, se elimina indemnizatia de telemunca in valoare de maxim 400 lei/luna de la categoria veniturilor scutite de la plata impozitului si contributiilor sociale;
 • Contravaloarea abonamentelor pentru facilitati sportive suportate de angajator pentru angajatii proprii este exceptata de la plata impozitului si a contributiilor sociale in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana. Aceasta suma este venit neimpozabil pentru angajat daca, cumulat cu alte venituri nu depaseste 33% din salariul de baza.

Limita de 100 euro anual se aplica si in cazul deducerii din venitul brut, in vedere determinarii venitului impozabil, a contravalorii abonamentelor sportive suportate de angajati pentru servicii furnizate angajatului si/sau persoanelor aflate in intretinerea sa;

 • Sumele suportate de angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie sunt exceptate de la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale in limita a 1500 lei/luna/copil cu conditia incadrarii in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza. 

Suma se acorda unui singur parinte, la un singur angajator, pe baza de declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiaza de astfel de sume de la un alt angajator;

 • Se aduc clarificari cu privire la luna in care se considera venituri sumele suportate de angajator reprezentand diurnele, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, contributiile la un fond de pensii facultative, primele de asigurare voluntara de sanatate, serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, contravaloarea facilitatilor sportive, etc.

O modificare importanta o constituie faptul ca indemnizatiile de concediu medical acordate potrivit OUG nr. 158/2005 nu mai sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari de sanatate 10%. Baza lunara de calcul a CASS este cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza persoanele fizice.

In perioada ianuarie – decembrie 2024, continua sa se aplice deducerea sumei de 200 lei din baza de calcul a contributiilor sociale pentru salariatii incadrati cu salariul de baza minim brut pe tara si al carora venit brut lunar nu depaseste 4000 lei.

Alte reglementari introduse prin prezenta ordonanta de urgenta vizeaza impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, TVA, sistemul e-Factura, etc. 

 

Citeste si:

 

Au fost adoptate noile masuri fiscale – NEWSLETTER LEGISLATIV, 6 noiembrie 2023

Modificari pentru concediul de crestere a copilului – Newsletter Legislativ, 4 octombrie 2023

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.