Au fost adoptate noile masuri fiscale – NEWSLETTER LEGISLATIV, 6 noiembrie 2023

masuri fiscale

 

Cuprinde:

  • Legea nr. 296/2023
  • Ordonanta de urgenta nr. 93/2023 

Legea nr. 296/2023 

Legea nr. 296 publicata in MO nr. 977 din 27.10.2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitații financiare a Romaniei pe termen lung, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege reglementeaza o serie de masuri fiscal-bugetare in scopul consolidarii sustenabilitatii financiare a Romaniei.

Masuri cu aplicabilitate din luna noiembrie 2023 care vizeaza:


Impozitul pe veniturile din salarii (domeniul IT)
obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati de creare programe pentru calculator potrivit Art. 60, punctul 2 din Legea 227/2015 – Codul Fiscal

Scutirea de la plata impozitului se aplica la locul unde se afla functia de baza, pentru veniturile brute lunare de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinute din salarii si asimilate salariilor realizate de persoana fizica in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, act de delegare sau detasare sau a unui statut special prevazut de lege, dupa caz. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale.


Impozitul pe veniturile din salarii (constructii, agricultura si industria alimentara)
obtinute de persoanele fizice incadrate cu contract individual de munca la angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructiilor, sectorul agricol si in industria alimentara potrivit Art. 60, punctele 5 si 7 din Legea 227/2015 – Codul Fiscal

Noutatea este reprezentata de faptul ca scutirea se aplica la locul unde se afla functia de baza. pentru veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor de pana la 10.000 lei inclusiv, realizate de persoana fizica in baza unui contract individual de munca, cu norma intreaga sau cu timp partial, dupa caz. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale;


Diminuarea contributiei de asigurari sociale (CAS domeniul IT)
pentru persoanele fizice care desfasoara activitati de creare programe pentru calculator potrivit Art. 60, punctul 2 din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

 

Cota de CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzatoare cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat prevazute in Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (3.75% in prezent, 4.75% incepand cu ianuarie 2024). Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028.

Persoana poate opta sa contribuie cu cota integrala de 25%. Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale, incepand cu veniturile lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat optiunea. 

Aceste prevederi specifice cu privire la cota redusa de CAS se aplica deja persoanelor fizice incadrate cu contract individual de munca la angajatori care desfasoara activitati in domeniul constructiilor, agricultura si industria alimentara.

 

  • Contributia la asigurarile sociale de sanatate (CASS 10%)

Persoanele fizice incadrate cu contract individual de munca la angajatori care desfasoara activitati in domeniul constructiilor, agricultura si industia alimentara vor datora contributia la asigurarile sociale de sanatate (CASS)

 

  • Plafon neimpozabil in limita a 33% din salariu

Salariatii care beneficiaza de vouchere de vacanta nu vor mai beneficia de plafonul neimpozabil pentru decontarea de catre angajator a serviciilor turistice/tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora

Incepand cu luna ianuarie 2024, in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS 10%) se va include si contravaloarea tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta acordate de angajator. 

In ceea ce priveste sectorul bugetar:

  • incepand cu data de 01 octombrie 2023, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, pentru personalul incadrat ale carui salarii lunare nete sunt de pana la 8.000 lei inclusiv, indemnizații de hrana la nivelul anual a doua salarii minime pe economie in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, actualizat annual cu indicele prețului de consum comunicat anual de Institutul National de Statistica, incepand cu 2025;
  • institutiile publice acorda anual vouchere de vacanta in cuantum de 1600 lei, in perioada 01.01.2024 – 31.12.2026, personalului ale carui salarii lunare nete sunt de pana la 8000 lei;
  • sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare va fi de pana la 15% din salariul de baza, dar nu mai mult de 1500 lei brut lunar, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

Alte modificari introduse prin prezenta lege vizeaza impozitul special pe bunuri imobile si mobile de valoare mare, impozitul pe profit, impozitul minim pe cifra de afaceri, TVA, CASS pentru veniturile din activitati independente, precum si alte masuri specifice combaterii evaziunii fiscale.

 

Ordonanta de urgenta nr. 93/2023

Ordonanta de urgenta nr. 93 publicata in MO nr. 993 din 01.11.2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu:  Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza salariul minim brut pe tara garantat in plata pentru sectorului constructii la nivelul de 4582 lei, iar in sectorul agricol si industria alimentara la nivelul de 3436 lei.

Acestea se aplica incepand cu luna Noiembrie 2023, iar nerespectarea prevederilor prezentei Ordonante de urgenta atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale de care beneficiaza persoanele incadrate cu contract individual de munca la angajator care desfasoara activitate in aceste doua domenii.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.