Newsletter legislativ 8 septembrie 2015

 

NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Hotararea nr. 685/2015
• Legea nr. 173/2015
• Hotararea nr. 614/2015
• Ordinul nr. 2203/2015

Hotararea nr. 685/2015

Hotararea nr. 685 din 19.08.2015, publicata in MO Partea I nr. 649 din 27.08.2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Principala modificare adusa de prezenta Hotarare priveste posibilitatea persoanei indreptatite ca in perioada concediului pentru cresterea copilului sa realizeze venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati, cu conditia mentinerii intreruperii/suspendarii uneia dintre activitatile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizatie. Mentionam ca veniturile realizate in perioada concediului pentru cresterea copilului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati, pot fi de maxim 6 ISR intr-un an calendaristic (3.000 lei).

In situatia in care persoanele indreptatite solicita succesiv dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, limita de venituri prevazuta mai sus se aplica fiecaruia dintre acestia.

Verificarea respectarii de catre persoana indreptatita a limitei de venituri de mai sus este in sarcina Agentiilor teritoriale si se efectueaza in termen de 6 luni de la incheierea fiecarui an calendaristic din perioada concediului pentru cresterea copilului, precum si de la incetarea dreptului la concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului, conform legii.

Legea nr. 173/2015

Legea nr. 173 din 29.06.2015, publicata in MO Partea I nr. 481 din 01.07.2015, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, face urmatoarele precizari:

Comentariu: In intelesul prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, termenul de „voucher de vacanta” va fi interpretat ca facand referire atat la voucherul de vacanta pe suport hartie, cat si la voucherul de vacanta pe suport electronic.
Voucherele de vacanta, atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice.

Sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic.

Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanta se suporta de catre angajat, titular al voucherelor de vacanta.

Hotararea nr. 614/2015

Hotararea nr. 614 din 28.07.2015, publicata in MO Partea I nr. 591 din 06.08.2015, privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Angajatorii stabilesc de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii beneficiarilor contractarea achizitionarii voucherelor de vacanta cu unitatile emitente, precum si forma suportului acestora, respectiv suport electronic si/sau hartie.

Angajatorii, dupa caz, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau reprezentantii beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de munca, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanta sub forma voucherelor de vacanta, care sa prevada:
a) numarul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanta si nivelul sumelor care se acorda beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanta, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;
b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanta;
c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanta, respectiv suport electronic si/sau hartie.

Angajatorii care acorda vouchere de vacanta beneficiarilor, vor cuprinde in bugetele de venituri si cheltuieli, aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita „Vouchere de vacanta”, sumele destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanta.

Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic.

Ordinul nr. 2203/2015

Ordinul nr. 2203 din 20.08.2015, publicat in MO Partea I nr. 647 din 26.08.2015, pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor, in vederea acordarii deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.