Newsletter legislativ 19 octombrie 2015

 

 NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Legea nr. 227/2015

Legea nr. 227/2015

Legea nr. 227 din 08.09.2015, publicata in MO Partea I nr. 688 din 10.09.2015, privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul cod stabileste: cadul legal privind impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii, care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite, taxe si contributii sociale, modul de calcul si de plata a acestora, procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii sociale.

Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016. La data intrarii in vigoare a prezentului cod se abroga Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Printre cele mai importante modificari aduse de prezenta lege amintim urmatoarele:

1. Se introduc definitii pentru:
a. retinere la sursa numita si retinere prin stopaj la sursa si impozite – metoda de colectare a impozitelor si contributiilor sociale obligatorii prin care platitorii de venituri au obligatia, potrivit legii, de a calcula, retine, declara si plati;
b. impozite si contributii sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa – acele impozite si contributii sociale reglementate in prezentul cod pentru care platitorii de venituri au obligatia sa aplice metoda privind retinerea la sursa sau retinerea prin stopaj la sursa.

2. Deducerea personala: Impozitul pe venitul din salarii va ramane in aceeasi cota, respectiv 16%, insa se modifica deducerile personale de care beneficiaza salariatii. Astfel, noul Cod Fiscal statueaza ca deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv (pana la 1.000 lei inclusiv – in prezent), astfel:

a. pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 300 lei (250 lei in prezent);
b. pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400 lei (350 lei in prezent);
c. pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 500 lei (450 lei in prezent);
d. pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 600 lei (450 lei in prezent);
e. pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 800 lei (650 lei in prezent);

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

3. Cheltuielile sociale: Cota de cheltuieli sociale creste de la 2%, in prezent, la o cota de pana la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

4. Diurna – Se introduce posibilitatea acordarii diurnei si pentru administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si pentru managerii care desfasoara activitatea in baza contractului de management.

5. Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile (in intelesul impozitului pe venit), in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

6. Contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 si primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, suportate de angajator pentru angajatii proprii, nu sunt impozabile in intelesul impozitului pe venit in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

7. Contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 si primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, suportate de angajati sunt deductibile la calculul impozitului pe veniturile din salarii in limita a 400 euro anual;

8. Cheltuielile efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative si cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, sunt deductibile pentru societate in limita a 400 euro/participant/an pentru fiecare dintre cele 2 cheltuieli, iar sumele care depasesc aceasta limite sunt considerate venituri salariale;

9. Termenul de declararea a inceperii/incetarii activitatii – persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilii care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainantate, este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului (legislatia actuala prevede un termen de 15 zile).

10. PFA – Se introduce in mod obligatoriu contributia individuala la pensii in procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoana. Aceasta contributie este plafonata superior la un plafon anual de 5 ori salariul mediu pe economie ori 12 luni. Aceasta contributie se plateste chiar daca persoana fizica autorizata are calitatea de salariat la un angajator.

Pentru a beneficia de pensie intreaga, optional persoana fizica autorizata poate achita si contributia de 15,8%, contributia angajatorului.

11. TVA – Incepand cu 1 ianuarie 2016 cota generala aplicabila pentru TVA este de 20%.

Cote reduse ale TVA se vor aplica astfel:
– 9% pentru medicamente, cazare in sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant si catering.
– 5% pentru carti, manuale scolare, reviste si acces la evenimente culturale sau sportive, acces la muzee, case memoriale, targuri si expozitii.

12. Majorarea plafonului neimpozabil in cazul veniturilor din pensii de la 1.000 lei la 1.050 lei, urmand ca apoi, in urmatorii 3 ani, sa creasca cu cate 50 de lei/an pana cand ajunge la plafonul de 1.200 lei;

13. Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, eliminandu-se plafonul anterior de 740 lei;

14. Persoanele fizice care nu obtin venituri si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, datoreaza, lunar, CASS si au obligatia sa solicite inregistrarea la organul fiscal competent;

Alte modificari aduse de prezenta lege privesc veniturile din cedarea folosintei bunurilor, impozitul pe dividende, taxe si impozite locale (impozit pe cladiri).

In final mentionam ca actualul Cod Fiscal aduce si anumite modificari ce vor intra in vigoare incepand cu ianuarie 2017.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.