Newsletter legislativ 10 august 2015

NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Legea nr. 183/2015
• Ordinul nr. 217/2015; Ordinul nr. 1348/2015; Ordinul nr. 835/2015; Ordinul nr. 4172/2015
• Legea nr. 192/2015
• Hotararea nr. 576/2015
• Legea nr. 187/2015

Legea nr. 183/2015

Legea nr. 183 din 02.07.2015, publicata in MO Partea I nr. 496 din 07.07.2015, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prin prezenta lege se abroga prevederile privind verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu.

Ordinul nr. 217/2015; Ordinul nr. 1348/2015; Ordinul nr. 835/2015; Ordinul nr. 4172/2015

Ordinul nr. 217 din 31.03.2015 al Ministerului pentru Societatea Informationala, Ordinul nr. 1348 din 29.06.2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ordinul nr. 835 din 16.07.2015 al Ministerului Finantelor Publice, Ordinul nr. 4172 din 04.06.2015 al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, publicate in MO Partea I nr. 573 din 30.07.2015, privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, face urmatoarele precizari:

Comentariu: La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului nr. 539/225/1479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013.

Mentionam ca noul ordin modifica lista conditiilor cumulative ce trebuie indeplinite de angajat/angajator pentru ca angajatul sa beneficieze de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prin eliminarea conditiei privind specializarea inscrisa pe diploma de absolvire.
Celelalte criterii, inclusiv anexa privind ocupatiile specifice activitatilor de creatie de programe pentru calculator, raman nemodificate.

De asemenea, prin prezentul Ordin se recunoaste dreptul cetatenilor statelor membre ale UE, SEE, si Confederatiei Elvetiene ale caror diplome sunt echivalate de a beneficia de scutire de impozit pe veniturile din salarii, aspect ce nu era pana in momentul de fata prevazut in mod expres.

Legea nr. 192/2015

Legea nr. 192 din 07.07.2015, publicata in MO Partea I nr. 504 din 08.07.2015, pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prin prezenta lege se introduce un articol nou, articolul 1691 , care prevede cresterea punctajelor anuale ale pensionarilor in sistemul public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite si/sau conditii speciale.
Recalcularea punctajelor anuale se efectueaza in termen de 24 de luni incepand cu data de 1 ianuarie 2016.
Drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Hotararea nr. 576/2015

Hotararea nr. 576 din 15.07.2015, publicat in MO Partea I nr. 542 din 21.07.2015, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului.

Comentariu: Pentru a beneficia de ziua lucratoare libera, parintele sau reprezentantul legal al copilului depune o cerere la angajator cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic.
Modelul cererii este prevazut in anexa 1 a normelor metodologice. La cerere se ataseaza o copie a documentului din care sa rezulte calitatea de parinte, respectiv reprezentant legal, precum si o declaratie pe proprie raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua libera si nici nu o va solicita. Dupa efectuarea controlului medical, parintele are obligatia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce contin rezultatul controlului medical, iar acesta va elibera o adeverinta din care sa rezulte efectuarea controlului medical. Parintele va justifica ziua libera prin depunerea la angajator a adeverintei emisa de medicul de familie, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia.

Legea nr. 187/2015

Legea nr. 187 din 02.07.2015, publicata in MO Partea I nr. 499 din 07.07.2015, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Printre noutatile aduse de prezenta Lege, mentionam modificarea articolului 7 alineatul (1), punctul 4, ce va avea urmatorul continut:

„4. Activitatea independenta – orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:
4.1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru;
4.2. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
4.3. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;
4.4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;
4.5. activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
4.6. persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
4.7. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii.”

Totodata sunt abrogate punctele 2.1 si 2.2 ale art. 7 alineatul (1) privind reconsiderarea oricaror activitati ca activitati dependente.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.