Newsletter legislativ 8 iunie 2015

NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Legea nr. 103/2015
• Ordinul nr. 1069/2015
• Ordinul nr. 1070/2015
• Legea nr. 125/2015
• Ordinul comun nr. 831/600/2015


Legea nr. 103/2015

Legea nr. 103 din 14.05.2015, publicata in MO Partea I nr. 336 din 18.05.2015, pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sarbatoare nationala, face urmatoarele precizari:
Art. 1 – Ziua de 10 Mai va fi sarbatorita in fiecare an ca sarbatoare nationala.
Art. 2 – (1) Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si celelalte autoritati publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale organizeaza manifestari cultural-artistice prilejuite de sarbatorirea zilei prevazute la art. 1.

Comentariu
: Avand in vedere ca prezenta lege nu modifica prevederile Codului Muncii referitoare la zilele libere, ziua de 10 Mai este o zi lucratoare.

Ordinul nr. 1069/2015

Ordinul nr. 1069 din 22.05.2015, publicat in MO Partea I nr. 374 din 28.05.2015, pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2015, face urmatoarele precizari:
Comentariu: Pentru semestrul I al anului 2015, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9.41 lei.

Ordinul nr. 1070/2015

Ordinul nr. 1070 din 22.05.2015, publicat in MO Partea I nr. 373 din 28.05.2015, privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2015, face urmatoarele precizari:

Comentariu
: Pentru semestrul I al anului 2015, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 440 lei.

Legea nr. 125/2015

Legea nr. 125 din 02.06.2015, publicata in MO Partea I nr. 383 din 02.06.2015, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu
: Prezenta lege modifica art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, astfel cunatumul alocatiei va deveni:
• 0.168 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional in conditiile legii, pana la finalizarea acestora;
• 0.4 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006.

Valoarea ISR (indicatorul social de referinta) este de 500 lei.

Ordinul comun nr. 831/600/2015

Ordinul comun nr. 831 din 07.04.2015, respectiv nr. 600/22.05.2015, publicat in MO Partea I nr. 385 din 03.06.2015, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind activitatea desfasurata de zilieri. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga Ordinul nr. 1439/1930 din anul 2011.

Normele contin prevederi referitoare la:
• Dispozitii generale – termeni si expresii;
• Infiintarea, completarea, transmiterea si pastrarea registrului de evidenta al zilierilor;
• Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor in care au fost implicati zilierii