Newsletter legislativ 15 mai 2015

NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Legea nr. 97/2015
• Ordinul nr. 513/2015
• Ordinul nr. 528/2015
• Ordinul nr. 836/2015

Legea nr. 97/2015

Legea nr. 97 din 07.05.2015, publicata in MO Partea I nr. 316 din 08.05.2015, pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, face urmatoarele precizari:

Articol unic – Alineatul (1) al articolului 137 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 137. – (1) Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica”

Ordinul nr. 513/2015

Ordinul nr. 513 din 30.04.2015, publicat in MO Partea I nr. 300 din 30.04.2015, pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Registrul de bani personali, care are paginile numerotate in ordine crescatoare, se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre persoana imputernicita de acesta. Registrul de bani personali se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.
Operatorul economic raspunde de integritatea registrului de bani personali si completarea zilnica a acestuia de catre personalul care desfasoara activitate in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Ordinul nr. 528/2015

Ordinul nr. 528 din 06.05.2015, publicat in MO Partea I nr. 328 din 14.05.2015, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare, face urmatoarele precizari.

Comentariu: Procedura de restituire si modelele formularelor utilizate cuprinse in anexe constituie parte integranta a prezentului ordin.

Ordinul nr. 836/2015

Ordinul nr.836 din 07.04.2015, publicat in MO Partea I nr. 282 din 27.04.2015, pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie.
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.