Newsletter legislativ 7 iulie 2015

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

• Hotararea nr. 367/2015
• Hotararea nr. 359/2015
• Legea nr. 124/2015

Hotararea nr. 367/2015

Hotararea nr. 367 din 27.05.2015, publicata in MO Partea I nr. 373 din 28.05.2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004,face urmatoarele precizari:

Comentariu:Prezenta hotarare, intrata in vigoare la 1 iunie 2015, a adus modificari privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxa pe valoare adaugata, accizele, contributiile sociale obligatorii si impozitul pe constructii.

In ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile sociale:
• Sunt introduse clarificari privind modul de aplicare a scutirii de la impozitare a veniturilor din activități dependente, independente, agricultură, silvicultură, piscicultură, precum și din pensii, realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat (momentul aplicării scutirii, documentația justificativă necesară, modul de ajustare a venitului net annual obținut de astfel de persoane);
• Deducerea contributiilor sociale de sanatate în scopul calculării impozitului pe venit se aplică de organul fiscal pe fiecare sursă de venit realizat din cedarea folosinței bunurilor, indiferent de metoda de determinare a venitului net (sistem real sau cheltuieli forfetare);
• Prevederi referitoare la regularizarea impozitului pe salarii in cazul angajatilor locali rezidenti fiscali romani care:
(i) au desfăşurat activitate dependentă în străinătate pentru o perioadă mai mică decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri dintre Romania și țara respectivă şi îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de convenţie; sau
(ii) au contract de detașare încheiat pe o perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care sunt detaşați, aflat în derulare la 1 februarie 2013;
• Se stabileste momentul începerii datorării contribuțiilor sociale de sănătate pentru persoanele care nu se mai încadrează în categoriile exceptate de la plata acestei contribuții (și anume, 1 a lunii următoare celei în care nu mai îndeplinește condiția de exceptare);
• Sunt aduse lamuriri asupra modalitatii de calcul a contributiei anuale de asigurari de sanatate in cazul cedarii folosintei bunurilor.

Hotararea nr. 359/2015

Hotararea nr. 359 din 20.05.2015, publicata in MO Partea I nr. 374 din 28.05.2015, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu:Prezenta hotarare, intrata in vigoare la 1 iunie 2015, aduce modificari urmatoarelor acte normative:
• HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
• Anexa la HG nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca;
• HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
• HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni.

Legea nr. 124/2015

Legea nr. 124 din 29.05.2015, publicata in MO Partea I nr. 407 din 09.06.2015, privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normativeface urmatoarele precizari:

Comentariu: Modificarile aduse de prezenta lege fac referire la agentii economici din domeniul jocurilor de noroc.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.