Newsletter legislativ 7 August 2014

 Cuprinde:

 
 • Ordonanta de urgenta nr. 44/2014
 • Ordonanta de urgenta nr. 46/2014
 • Legea nr. 94/2014
 • Legea nr. 120/2014
 • Hotararea nr. 607/2014
 • Ordinul nr. 923/2014
 
 
 

Ordonanta de urgenta nr. 44/2014  


Ordonanta de urgenta nr. 44 din 26.06.2014, publicata in MO Partea I nr. 475 din 27.06.2014, pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Sumele reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control, cu titlu de beneficii de asistenta sociala se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere. Fac parte din aceasta categorie urmatoarele beneficii de asistenta sociala:

 • Ajutorul social acordat in baza Legii 416/2001;
 • Alocatia pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii 277/2010;
 • Alocatia de stat pentru copii acordata in baza Legii 61/1993;
 • Drepturile acordate in baza OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;
 • Drepturile acordate in baza OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
 • Alocatia lunara de plasament, ajutorul pentru incalzirea locuintei, drepturile persoanelor cu dizabilitati acordate in baza art. 58 din Legea 448/2006, ajutorul lunar nerambursabil acordat in baza Legii 122/2006 privind azilul in Romania.
 
 
Ordonanta de urgenta nr. 46/2014  


Ordonanata de urgenta nr. 46 din 26.06.2014, publicata in MO Partea I nr. 475 din 27.06.2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza, in principal, prodecura si conditiile acordarii deducerii speciale pentru credite restructurate, in cazul persoanelor fizice.

Deducerea speciala pentru credite se acorda daca restructurarea creditelor, care semnifica modificarea conditiilor de rambursare a acestora, indeplineste cumulativ anumite conditii.

Deducerea poate fi acordata pentru o singura restructurare aprobata unei persoane fizice in urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie să fie titulare ale unui contract de credit aflat în derulare la data de 31 mai 2014,
 • creditul trebuie supus restructurării până la data de 1 ianuarie 2016,
 • fiecare persoană fizică solicitantă trebuie să realizeze venituri brute din salarii/pensii de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea.

Această facilitate fiscală se acordă lunar, obligaţia acordării deducerii revenind angajatorului / plătitorului de venituri din pensii in baza unor documente justificative prezentate de angajat/pensionar.

Suma ce poate fi dedusă la calculul impozitului pe salarii / pensii nu poate depăşi de 900 lei lunar.

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si/sau pensii in perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017.

 
 
Legea nr. 94/2014  


Legea nr. 94 din 01.07.2014, publicata in MO Partea I nr. 496 din 03.07.2014, pentru aprobarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Potrivit prezentei legi, intrata in vigoare la data de 6 iulie 2014, angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, pot acorda vouchere de vacanta.

Voucherele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute pentru aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli ale angajatorilor. Limita maxima este de 6 salarii de baza minime brute pe tara.

Voucherele de vacanta sunt deductibile doar la calculul impozitului pe profit.

 
 
Legea nr. 120/2014 


Legea nr. 120 din 18.07.2014, publicata in MO Partea I nr. 541 din 22.07.2014, pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat , face urmatoarele precizari:
 

Art. 1 – Debitele  pensionarilor proveniti din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat, generate de interpretari neunitare ale OUG 67/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, se scutesc de la plata.

Contributia de asigurari de sanatate sau, dupa caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plata conform art. 1, nu se recupereaza.
 
 
 
Hotararea nr. 607/2014 
 

Hotararea nr. 607 din 23.07.2014, publicata in MO Partea I nr. 554 din 28.07.2014, privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor ciclului I – studii universitare de licenta , face urmatoarele precizari:

 

Art. 2 – Actele de studii care se elibereaza in sistemul national de invatamant superior pentru absolventii ciclului I – studii superioare de licenta, care au fost inmatriculati in anul I de studii incepand cu anul universitar 2011 – 2012, sunt urmatoarele:

a)     Diploma de licenta;

b)     Diploma de inginer;

c)     Diploma de urbanist.

 
Ordinul nr. 923/2014 


Ordinul nr.923 din 11.07.2014, publicat in MO Partea I nr. 555 din 28.07.2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Prezentul ordin aproba Normele metodologice generale referitoare la activitatea de control financiar preventiv propriu.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinulul ministrului finantelor publice nr. 522/2003.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.