Newsletter legislativ 26 septembrie 2014

Cuprinde:
 
 • Legea nr. 123/2014
 • Ordinul nr. 4553/2014
 • Legea nr. 125/2014
 • Legea nr. 126/2014
 
 
 

Legea nr. 123/2014  

Legea nr. 123 din 19.09.2014, publicata in MO Partea I nr. 687 din 19.09.2014, pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2014, cotele de contributii de asigurari sociale datorate de angajatori se reduc cu 5%.

 

Structura contributiilor sociale datorate de angajat si angajator, incepand cu veniturile lunii octombrie 2014 va fi urmatoarea:

 • 26.3% pentru conditii normale de munca, din care 10.5% pentru contributia individuala si 15.8% pentru contributia datorata de angajator;
 • 31.3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10.5% pentru contributia individuala si 20.8% pentru contributia datorata de angajator;
 • 36.3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10.5% pentru contributia individuala si 25.8% pentru contributia datorata de angajator.
 
 
Ordinul nr. 4553/2014  


Ordinul nr. 4553 din 10.09.2014, publicat in MO Partea I nr. 691 din 22.09.2014, pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Prezentul ordin pune in aplicare prevederile art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 
 
 
Legea nr. 125/2014 


Legea nr. 125 din 23.09.2014, publicata in MO Partea I nr. 700 din 24.09.2014, privind scutirea la plata a unor debite provenite din pensii, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Potrivit prezentei legi care va intra in vigoare la data de 1 octombrie 2014, pentru pensionarii aflati in evidenta sistemului public de pensii:

 • Nu se vor mai recupera debitele constituite sau cele care urmeaza sa se constituie si care reprezinta sume incasate necuvenit cu titlu de pensie sau indemnizatie sociala pentru pensionar si indemnizatie pentru insotitor;
 • Sumele recuperate de la pensionari incepand cu data de 1 ianuarie 2011 se vor restitui acestora esalonat pe o perioada de 5 ani incepand cu data de 1 ianuarie 2015. Restituirea se realizeaza in baza cererilor depuse de catre pensionari la casele de pensii.
 
 

Legea nr. 126/2014 

Legea nr. 126 din 23.09.2014, publicata in MO Partea I nr. 700 din 24.09.2014, pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Principalele modificari aduse de prezenta lege:

 
 • Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a)     primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului    individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu;

b)    primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean;

c)     realizeaza venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, de maximum 6 ISR (3000 lei) intr-un an calendaristic.

 
 • Sumele reprezentand drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incasate necuvenit, se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. Sumele se achita de catre debitor, in termen de 180 de zile de la data comunicarii deciziei.
 • In situatia in care, pe perioada concediului pentru cresterea copilului au fost realizate venituri peste nivelul prevazut de lege, recuperarea sumelor incasate necuvenit se realizeaza prin calculul diferentei dintre cuantumul lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului incasate, si nivelul lunar al stimulentului de insertie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile in care s-a desfasurat activitate.
 • Debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite in sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizatie pentru cresterea copilului/stimulent/stimulent de insertie, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se scutesc de la plata.

Sumele provenite din debitele recuperate incepand cu data de 1 ianuarie 2011 si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se restituie esalonat pe o perioada de 5 ani calendaristici, incepand de la data de 1 ianuarie 2015, prin plati anuale egale.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.