Newsletter Legislativ 6 iunie 2013

Cuprinde:
 
  • Legea nr. 158/2013
  • Ordinul nr. 3547/2013
  • Ordonanta de urgenta nr. 42/2013
  • Ordinul nr. 874/2013
  • Initiative legislative ale cetatenilor
 
 
 
 
Legea nr. 158/2013
 

Legea nr. 158 din 15 mai 2013, publicata in MO Partea I, nr. 280 din 17.05.2013, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta lege aduce modificari privind drepturile si obligatiile strainilor  declarati indezirabili  sau impotriva carora s-a dispus masura returnarii ori expulzarii, si care sunt cazati in centrele administrate de Oficiul Roman pentru Imigrari. Astfel:

  • Pe perioada cazarii in centre, strainii pot comunica atat cu reprezentatii diplomatici si consulari ai tarii de provenienta cat si cu familia si reprezentantul legal;
  • Sunt definite o serie de reguli de ordine interioara, modul de organizare a accesului, pazei, supravegherii si insotirii strainilor in si din centre;
  • Sunt aduse modificari articolului 144 Suportarea unor cheltuieli.
 
 
Ordinul nr. 3547/2013
 

Ordinul nr. 3547 din 15 aprilie 2013, publicat in MO Partea I, nr. 284 din 21.05.2013, privind aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea insertiei socioprofesionale a absolventilor de invatamant profesional si tehnic la 6 luni, respectiv 12 luni de la absolvire, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Metodologia are ca obiective determinarea gradului de insertie socioprofesională a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, precum şi a caracteristicilor procesului de tranziţie de la şcoala la muncă. De asemenea, se investighează rata de tranziţie a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic la următorul nivel de educaţie, precum şi determinanţii acestor rate.

 
 
 
Ordonanta de urgenta nr. 42/2013
 

Ordonanta de urgenta nr. 42 din 15 mai 2013, publicata in MO Partea I, nr. 287 din 21.05.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, face urmatoarele precizari:

 

Incepand cu 1 iulie 2013 nivelul lunar al venitului minim garantat raportat la indicatorul social de referinta (ISR = 500 lei pe anul 2013) este de:

a) 0.271 ISR pentru o singura persoana;
b) 0.488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0.684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0.846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1.009 pentru familiile formate din 5 persoane;

f) cate 0.070 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie.

 

Incepand cu 1 ianuarie 2014 nivelul lunar al venitului minim garantat raportat la indicatorul social de referinta (ISR) este de:

a) 0.283 ISR pentru o singura persoana;
b) 0.510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0.714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0.884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1.054 pentru familiile formate din 5 persoane;

f) cate 0.073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie.


Comentariu: Prezenta ordonanta aduce modificari si legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Prevederile ordonantei de urgenta se aplica incepand cu drepturlie aferente lunii iulie 2013.

 
Ordinul nr. 874/2013
 

Ordinul nr. 874 din 13 mai 2013, publicat in MO Partea I, nr. 291 din 22.05.2013, privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2013, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Potrivit prezentei metodologii:

·   pot primi fonduri necesare finantarii proiectelor, organizatiile neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitati in domeniul protectiei persoanelor cu handicap;

·   proiectele pot fi realizate in nume propriu sau in parteneriat cu alti furnizori de servicii sociale acreditati;

·   activitatile eligibile sunt – infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi sau locuinte protejate, coespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap

 

Initiative legislative ale cetatenilor potrivit legii nr. 189/1999

 

Initiativa legislativa Lege – Cadru privind statutul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei a fost publicata in MO Partea I, nr. 285 din 21.05.2013.