Newsletter legislativ 29 mai 2013

Cuprinde:
 
 • Legea nr. 115/2013
 • Ordinul nr. 476/2013
 • Ordinul nr. 504/2013
 • Legea nr. 138/2013  
 
 
 
Legea nr. 115/2013
 

Legea nr. 115 din 24 aprilie 2013, publicata in MO Partea I, nr. 240 din 25.04.2013, privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, face urmatoarele precizari:


Comentariu:Potrivit prezentei legi:

 • Comisia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES) isi va desfasura activitatea in directa subordonare a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
 • Angajatii ale caror sesizari/reclamatii privind discriminarea in domeniul muncii pe criteriul de sex, nu au fost solutionate la nivelul angajatorului prin procedura medierii, se pot adresa in termen de 3 ani de la data producerii faptei, institutiilor competente/ instantelor judecatoresti unde isi au domiciliul sau resedinta. Termenul anterior era de 1 an de la data savarsirii faptei.
 
 
Ordinul nr. 476/2013
 

Ordinul nr. 476 din 22 aprilie 2013, publicat in MO Partea I, nr. 244 din 29.04.2013, privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

 

 Comentariu:Potrivit prezentului ordin se modifica urmatoarele formulare:

 • formularul 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”
 • formularul 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”
 • formularul 260 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale”
 
 
Ordinul nr. 504/2013
 

Ordinul nr. 504 din 26 aprilie 2013, publicat in MO Partea I, nr. 252 din 07.05.2013, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, face urmatoarele precizari:

 

Art 1. Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de acces la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, de catre persoanele interesate, denumite solicitanti.

Art. 2 ANAF permite obtinerea informatiilor publice de catre solicitanti, prin intermediul SMS, in masura in care operatorii de telefonie mobila ai acestora ofera acest serviciu.

Art. 3 Costul generat de utilizarea SMS este in sarcina solicitantilor. Tariful mesajului este stabilit si incasat de operatorii de telefonie mobila.

Art. 4 ANAF nu percepe costuri pentru furnizarea informatiilor care fac obiectul prezentei proceduri.

 

 Comentariu:Actul normativ mai precizeaza urmatoarele:

 • serviciul de solicitare si transmitere a informatiilor prin SMS este disponibil 24 ore din 24;
 • solicitarea informatiilor publice se face prin transmiterea unui SMS la numarul unic postat pe site-ul ANAF (1300);
 • informatiile publice furnizate de ANAF cu privire la operatorii economici sunt urmatoarele:

a)     codul de identificare fiscala;

b)    denumirea operatorului economic;

c)     inregistrat/neinregistrat in scopuri de TVA;

d)    starea de inactivitate fiscala a operatorului economic;

e)     aplicarea sistemului de TVA la incasare;

f)     codul de siguranta atasat fiecarui mesaj.

 
 
Legea nr. 138/2013
 

Legea nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicata in MO Partea I, nr. 253 din 07.05.2013, pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu:Potrivit prezentei legi:

 • sunt reglementate modalităţile de preluare, administrare şi păstrare a documentelor cu valoare istorică şi practică create de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, persoanele fizice autorizate, profesioniştii care îşi desfăşoară activitatea în baza unor legi speciale şi persoanele fizice;
 • in cazul declararii falimentului, in conditiile legii, a unui creator de documente, fara ca activitatea acestuia sa fie continuata de altul, documentele cu valoare istorica (definite la art. 2 din prezenta lege) sunt preluate de Arhivele Nationale, iar documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurarile sociale se predau pe baza de contract operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice;
 • sunt specificate conditiile de preluare, administrare si pastrare a documentelor cu valoare practica de catre operatorii economici autorizati pentru prestarea de servicii arhivistice;
 • sunt stipulate condiţiile necesare a fi îndeplinite de către operatorii economici care oferă servicii arhivistice pentru a obţine autorizaţia de funcţionare. Termenul limita de obtinere a autorizatiei este de 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
 • normele metodologice de aplicare a legii vor fi elaborate in termen de maximum 60 de zile prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne.