Newsletter Legislativ 18 iunie 2013

Cuprinde:
 
 • Legea nr. 168/2013
 • Hotararea nr. 276/2013
 • Legea nr. 167/2013
 • Ordonanta de urgenta nr. 50/2013
 
 
 
Legea nr. 168/2013
 

Legea nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MO Partea I, nr. 310 din 29.05.2013, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar -fiscale, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu:Prezenta lege aduce modificari in ceea ce priveste impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe veniturile nerezidentilor, contributii sociale, TVA si accize. Astfel:

 
 1. cu privire la venitul net anual din activitati independente determinat pe baza contabilitatii in partida simpla, au fost adaugate in categoria cheltuielilor deductibile aferente veniturilor,  cheltuielile “efectuate pentru salariati pe perioada detasarii in alta localitate, in tara si strainatate, in interesul serviciului, reprezentand indemnizatiile platite acestora, precum si cheltuielile de transport si cazare”;
 2. cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in tara si in strainatate sunt deductibile integral la calculul impozitului pe profit; 
 3. in cazul salariatilor reprezentantelor din Romania ale persoanelor juridice straine,sunt supuse regulilor de impunere proprii veniturilor din salarii si “indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste limita a de 2.5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice”;
 4. in cazul salariatilor care au raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, sunt supuse regulilor de impunere proprii veniturilor din salarii si “indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite pe perioada delegarii si detasarii in Romania in interesul serviciului, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru tara de rezidenta a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva”;
 5. “pentru indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura impozabile primite pe perioada delegarii si detasarii, in alta localitate, in Romania si in strainatate, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, iar viratea impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial potrivit prevedrilor art. 58 si 60, din Codul Fiscal, dupa caz”;
 6. sunt cuprinse in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii indemnizatiile si orice alte sume mentionate la pct. 3 si pct. 4.
 
 
Hotararea nr. 276/2013
 

Hotararea nr. 276 din 21 mai 2013, publicata in MO Partea I, nr. 313 din 30.05.2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu:Incepand cu data de 1 iulie 2013, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe este de 2500 lei.

Potrivit prezentei hotarari, valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1500 lei si 2500 lei existente in patrimoniu, se va recupera pe durata normala de functionare ramasa.

 
 
Legea nr. 167/2013
 

Legea nr. 167 din 28 mai 2013, publicata in MO Partea I, nr. 318 din 03.06.2013, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu:Actul normativ transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne.

Furnizorii de formare profesionala care desfasoara/presteaza servicii de formare profesionala in regim neautorizat au obligatia de a notifica organizarea de servicii de formare profesionala in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Alte modificari aduse de prezenta lege se refera la:

·         cuprinderea formarii profesionale a adultilor in sistemul national de educatie si formare profesionala;

·         definirea principiilor pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala;

·         redefinirea “perfectionarii” respectiv “specializarii”;

·         organizarea formarii profesionale;

·         desfasurarea uceniciei la locul de munca  – va fi reglementate prin lege speciala;

·         acreditarea si inregistrarea furnizorilor de formare profesionala.

 
 
Ordonanta de urgenta nr. 50/2013
 

Ordonanta de urgenta nr. 50 din 29 mai 2013, publicata in MO Partea I, nr. 320 din 03.06.2013, privind reglementarea unor masuri fiscale, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu:Prezenta ordonanta de urgenta aduce modificari in ceea ce priveste:

 • Codul de procedura fiscala, respectiv a prevederilor care reglementeaza dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;
 • OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata;
 • Este aprobata o procedura specifica pentru esalonarea la plata a contribuabililor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.