Newsletter legislativ 6 Februarie 2015

NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Legea nr. 167/2014
• Legea nr. 170/2014
• Ordinul nr. 4018/2014
• Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
• Hotararea nr. 1173/2014
• Ordinul nr. 60/2015
• Hotararea nr. 23/2015
• Ordinul nr. 4024/2014
• Ordonanta nr. 4/2015

Legea nr. 167/2014

Legea nr. 167 din 16.12.2014, publicata in MO Partea I nr. 922 din 18.12.2014, privind exercitarea profesiei de bona, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege reglementeaza exercitarea profesiei de bona in scopul serviciilor specializate de ingrijire si supraveghere a copilului.

Astfel, legea enunta conditiile ce trebuie intrunite de catre o persoana pentru exercitarea profesiei de bona, atributiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca bona, dar si motivele pentru care o persoana nu poate realiza exercitarea acestei profesii sau modul de raspundere, monitorizare si control.

Legea nr. 170/2014

Legea nr. 170 din 16.12.2014, publicata in MO Partea I nr. 925 din 18.12.2014, privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Creantele bugetare reprezentand comisionul datorat pana la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, respectiv pentru certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate in baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata, precum si obligatiile accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanta si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat si au regim de creanta bugetara.

Sumele reprezentand comisionul inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere pentru care dreptul de a cere executarea silita s-a prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, raman in responsabilitatea inspectoratelor teritoriale de munca.

Ordinul nr. 4018/2014

Ordinul nr. 4018 din 23.12.2014, publicat in MO Partea I nr. 952 din 29.12.2014, pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Ordonanta de urgenta nr. 79/2014

Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10.12.2014, publicata in MO Partea I nr. 902 din 11.12.2014, pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Hotararea nr. 1173/2014

Hotararea nr. 1173 din 29.12.2014, publicata in MO Partea I nr. 962 din 30.12.2014, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari. Prevederile prezentei hotarari se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2014 avizul de reinnoire si care nu au realizat pana la aceasta data masurile necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca incadrate in conditii deosebite. Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2015.

Ordinul nr. 60/2015

Ordinul nr. 60 din 21.01.2015, publicat in MO Partea I nr. 68 din 27.01.2015, pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare in situatia in care acesta nu beneficiaza de cazare in structuri de primire turistica, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii in interesul serviciului, face urmatoarele precizari:

• Cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare se majoreaza la 17 lei.
• Cuantumul sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare se majoreaza la 45 de lei.

Hotararea nr. 23/2015

Hotararea nr. 23 din 14.01.2015, publicata in MO Partea I nr. 54 din 22.01.2015, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 5/1999.

Printre alte dispozitii cuprinse in Normele de aplicare sunt dezvoltate si urmatoarele aspecte: modul de achizitionare a tichetelor de masa, modul de acordare precum si forma acestora – suport electronic si/sau hartie.
Totodata se mentioneaza ca in cazul salariatilor a caror durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 8 ore – in regim de tura, numarul de zile pentru care se acorda tichete de masa se determina prin impartirea numarului de ore in care salariatul a fost prezent la lucru in unitatea angajatorului la durata normala a timpului de munca de 8 ore. Fractiile rezultate din calcul se considera zi de prezenta la lucru, cu conditia ca totalul zilelor rezultat sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare.


Ordinul nr. 4024/2014

Ordinul nr. 4024 din 23.12.2014, publicat in MO Partea I nr. 2 din 05.01.2015, pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.


Ordonanta nr. 4/2015

Ordonanta nr. 4 din 21.01.2015, publicata in MO Partea I nr. 74 din 28.01.2015, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Ordonanta enunta ca veniturile din activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, veniturile din salarii prevazute la art. 55 alin. (1)-(3), veniturile din pensii, veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 72, realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.

Totodata sunt aduse modificari si completari cu privire la persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare.

In final mentionam ca dupa articolul 29619 se introduce un nou capitol, capitolul I1, cuprinzand articolul 29620, cu urmatorul titlu: „Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.