Newsletter legislativ 15 decembrie 2014

Cuprinde:
 
 • Ordonanta de urgenta nr. 65/2014
 • Ordinul nr. 3093/2014
 • Legea nr. 140/2014
 • Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
 • Hotararea nr. 958/2014
 • Hotararea nr. 989/2014
 
 

Ordonanta de urgenta nr. 65/2014  


Ordonanta de urgenta nr. 65 din 15.10.2014, publicata in MO Partea I nr. 760 din 20.10.2014, pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta mentionam modificari ale urmatoarelor acte normative referitoare la alocatiile copiilor:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 

Alocatiile sunt stabilite in functie de Indicatorul Social de Referinta (500 lei). Cuantumul alocatiilor difera in functie de numarul de membri ai familiei si veniturile acestora.

De asemenea sunt prevazute cuantumurile alocatiilor copiilor aflati in plasament precum si ai celor adoptati.

 
 
 

Ordinul nr. 3093/2014 

 

Ordinul nr. 3093 din 14.10.2014, publicat in MO Partea I nr. 761 din 21.10.2014, pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571 nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat si a modelului si continutului unor formulare utilizate in cadrul acestei proceduri, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin stabileste procedura prin care persoanele mai jos mentionate fac dovada platii contributiilor la sistemul public de pensii:

 • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
 • membrii intreprinderii familiale;
 • persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
 • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
 • persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului (de exemplu, venituri din drepturi de proprietate intelectuala), precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica;
 • persoanele care realizeaza venituri din activitati agricole;
 • persoanele care realizeaza venituri din piscicultura si silvicultura;
 • persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.
 
 

Legea nr. 140/2014 


Legea nr. 140 din 21.10.2014, publicata in MO Partea I nr. 774 din 24.10.2014, privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii, face urmatoarele precizari:

 

Art. 221 – (1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali pensionati in perioada 24 aprilie – 15 mai 2014 care formuleaza cerere pentru desfasurarea activitatii in sistemul public de sanatate sunt exceptati de la aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata.

(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), contractul individual de munca pe durata determinata se incheie pana la implinirea varstei de 65 de ani de catre asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali.

(3) Cumulul pensiei cu salariul pentru situatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza in conditiile legii.

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 68/2014 


Ordonanta de urgenta nr. 68 din 21.10.2014, publicata in MO Partea I nr. 803 din 04.11.2014, pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta amintim completari ale OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, astfel:

 • adaugarea in categoria persoanelor asigurate a sotiei/sotului titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, in conditiile legii;
 • detalieri in ceea ce priveste cota de contributie pentru concedii si indemnizatii aplicata diferitelor categorii de asigurati.
 
 

Hotararea nr. 958/2014 


Hotararea nr. 958 din 29.10.2014, publicata in MO Partea I nr. 807 din 05.11.2014, pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucratorilor romani pentru lucrari temporare in domeniul constructiilor in Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014 , face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Protocolul face parte integranta din prezentul ordin.

 
 

Hotararea nr. 989/2014 


Hotararea nr. 989 din 04.11.2014, publicata in MO Partea I nr. 811 din 06.11.2014, privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , face urmatoarele precizari:

 

Articol unic – Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea 448/2006, se actualizaza dupa cum urmeaza:

 

a)     indemnizatie lunara, indiferent de venituri:

1.     234 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2.     193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b)     buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

1.     106 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2.     79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

3.     39 lei, pentru adultul cu handicap mediu. 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.