Newsletter legislativ – 5 octombrie 2016

Cuprinde:

  • Ordinul nr. 1099/2016
  • Ordin comun nr. 4947/899/2018/1840/906/2016
  • Ordonanta de urgenta nr. 46/2016
  • Ordin nr. 417/2016
  • Ordonanata de urgenta nr. 45/2016
  • Hotararea nr. 571/2016
  • Hotararea nr. 630/2016


Ordinul nr. 1099/2016Ordinul nr. 1099 din 12.07.2016, publicat in MO Partea I nr. 577 din 29.07.2016, pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice

Se aproba formularistica elaborata pentru aplicarea prevederilor art. 7, 59 si 230 din Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si ale conventiilor de evitare a dublei impuneri, dupa cum urmeaza:

a)     „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” (anexanr.1);

b)    „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania” (anexa nr. 2);

c)     „Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………, de catre persoana fizica sosita in Romania si care are o sedere mai mare de 183 de zile” (anexa nr.3);

d)    „Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………, de catre persoana fizica plecata din Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile” (anexa nr.4);

 

Actualul Ordin prevede si categoriile de persoane care trebuie sa completeze formularele de mai sus.

 

Capiltolul II al Ordinului enunta criteriile de stabilire a rezidentei persoanei fizice, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri.

 

Potrivit art. 12 din prezentul Ordin, principalele elemente care sunt luate in considerare pentru stabilirea rezidentei in Romania a unei persoane fizice care soseste in Romania sunt urmatoarele:

a)     Domiciliul in Romania;

b)    Locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata sau care ramane, disponibila oricand pentru aaceasta persoana si/sau familia sa;

c)     Centrul intereselor vitale amplasat in Romania,

d)    Persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Pot exista si alte elemenete care sunt luate in considerare la stabilirea rezidentei in Romania sau in statul strain, dar vor fi luate in considerare impreuna cu cele enuntate mai sus (ex: permis de conducere emis de autoritatea competenta din Romania /statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania).

 

Daca o persoana fizica devine rezidenta in Romania numai pentru o perioada dintr-un an fiscal, aceasta persoana fizica are obligatia fiscala integrala in Romania numai pentru acea perioada din anul fiscal in care este considerata rezidenta, pentru perioada din anul fiscal, respectiv de la data sosirii in Romania si pana la data la care devine rezidenta in Romania, persoana fizica este considerata nerezidenta, fiind suspusa impozitului numai pentru veniturile obtinute din Romania.


Ordin comun nr. 4947/899/2018/1840/906/2016


Ordinul comun al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 4947din 17.08.2016, al Ministerului Economiei, Comertului si relatiilor cu mediul de afaceri nr. 899 din 17.08.2016, al Ministerului Finantelor Publice nr. 2018 din 23.08.2016, al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 1840 din 05.09.2016 si al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 906 din 08.09.2016, publicat in MO Partea I nr. 718 din 16.09.2016, privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica

 

Prezentul ordin prevede activitatile care sunt incluse in activitatea de cercetare-dezvoltara aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.

Totodata se mentioneaza si activitatile care nu sunt eligibile si nu se incadreaza in categoria de activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.

Proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica este modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevazut sa se realizeze intr-o perioada determinata utilizand resursele alocate si care contine cel putin urmatoarele elemente: scopul proiectului, domeniul de cercetare-dezvoltare, obiective, activitati de cercetare-dezvoltare, perioada de desfasurare, tipul sursei de finantare, bugetul proiectului cu precizarea explicita a cheltuielilor corespunzatoare veniturilor din salarii si asimilate salariilor aferente personalului alocat pe proiect, categoria rezultatului, caracterul de noutate si/sau inovativ al rezultatului.

Angajatii care desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau dezvoltare tehnologica in Romania in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, a unui statut special prevazut de lege sau act de detasare incheiat cu/la o unitate/institutie de drept public sau de drept privat, cuprinse in sistemul national de cercetare–dezvoltare in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct.3 din Codul Fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ anumite conditii prevazute in mod expres de art. 2 din prezentul Ordin.

Un alt aspect important cuprins in continutul ordinului, priveste documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica eligibila.

In final ordinul precizeaza ca pentru validarea incadrarii activitatilor pentru care se acorda scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor ca fiind de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica eligibile, angajatorul, angajatul sau autoritatile fiscale pot solicita rapoarte de expertiza elaborate de experti inscrisi in Registrul expertilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, prevazut in Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.


Ordonanta de urgenta nr. 46/2016

 

Ordonanta de urgenta nr. 46 din 31.08.2016, publicata in MO Partea I nr. 685 din 05.09.2016, pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

Ordonanta de urgenta stabileste scutiri integrale de la impozit/taxe pe cladiri si impozit pe mijloacele de transport (cladirile/terenurile/mijloacele de transport – detinute in comun cu sotul sau sotia), in cazul veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi.


Ordinul nr. 417/2016Ordinul nr. 417 din 05.07.2016, publicat in MO Partea I nr. 591 din 03.08.2016, pentru modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 627/2010

 

Ordonanta de urgenta nr. 45/2016


Ordonanta de urgenta nr. 45 din 31.08.2016, publicata in MO Partea I nr. 684 din 02.09.2016, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 

Prezenta ordonanta de urgenta aduce precizari importante cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale din domeniul sanitar si rolul Ministerului Sanatatii de autoritate centrala in ceea ce priveste politicile sanitare. Totodata, ordonanta de urgenta armonizeaza legislatia nationala cu reglementarile legislatiei europene.

 

 

 

Hotararea nr. 571/2016

 

Hotararea nr. 571 din 10.08.2016, publicata in MO Partea I nr. 628 din 16.08.2016, pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.


Hotararea nr. 630/2016


Hotararea nr. 630 din 31.08.2016, publicata in MO Partea I nr. 689 din 06.09.2016, pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viza pentru eliberarea vizelor de lunga sedere, semnat la Solotvino la 6 mai 2016.


Se elimina taxele consulare pentru eliberarea vizelor de lunga sedere in favoarea cetatenilor statului celeilalte parti.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.