Newsletter legislativ – 11 noiembrie 2016

 NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 

  • Legea nr. 176/2016
  • Legea nr. 186/2016
  • Ordinul nr. 2731/2016
  • Legea nr. 175/2016
  • Legea nr. 178/2016

Legea nr. 176/2016

Legea nr. 176 din 07.10.2016, publicata in MO Partea I nr. 808 din 13.10.2016, pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii,  face urmatoarele precizari:

Prezenta lege modifica alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii in sensul introducerii zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, ca zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

„Art. 139 – (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

– 1 și 2 ianuarie;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

– prima și a doua zi de Paști;

– 1 mai;

– prima și a doua zi de Rusalii;

– Adormirea Maicii Domnului;

– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;

– 1 decembrie;

– prima și a doua zi de Crăciun;

– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.”

 

Legea nr. 186/2016

Legea nr. 186 din 20.10.2016, publicata in MO Partea I nr. 842 din 24.10.2016, privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii, face urmatoarele precizari:

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi persoanele pentru care exista obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010.

Perioadele pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele anterioare datei la care sunt indeplinite conditiile, prevazute de lege, privind varsta standard de pensionare.

Persoanele interesate prevazute mai sus, incheie un contract de asigurare sociala, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele care se incadreaza in intervalul de timp cuprins intre data incheierii contractului de asigurare sociala potrivit prezentei legi si ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Ordinul nr. 2731/2016

Ordinul nr. 2731 din 20.09.2016, publicat in MO Partea I nr. 845 din 25.10.2016, pentru aprobarea Procedurii de declarare si stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri sau alte categorii de persoane prevazute la art. 180 din Codul fiscal, precum si pentru aprobarea unor formulare, face urmatoarele precizari:

Procedura aprobata de prezentul Ordin se aplica persoanelor fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 din Codul Fiscal (venituri supuse contributiilor sociale de sanatate – ex: venituri din salarii sau asimiliate salariilor; venituri din pensii; venituri din activitati independente etc) sau care realizeaza venituri lunare exclusiv din investitii si/sau din alte surse ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate sau in categoriile de persoane pentru care plata contributiei se suporta din alte surse, prevazute la art. 180 alin. (1) din Codul Fiscal, denumite, in sensul prezentei proceduri, persoane fizice care nu realizeaza venituri sau alte categorii de persoane prevazute la art. 180 din Codul Fiscal.

 

Persoanele fizice prevazute mai sus datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate astfel:

a)     Lunar, prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazei de calcul reprezentand valoarea salariului de baza minim brut pe tara, si au obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate pe o perioada de cel putin 12 luni consecutive, incepand cu luna in care se depune declaratia;

b)    La data la care acceseaza serviciile acordate de sistemul public de asigurari sociale de sanatate potrivit legii, prin depunerea declaratiei, aplicand cota individuala de contributie asupra bazei de calcul reprezentand valoarea a de 7 ori salariul de baza minim brut pe tara.

 

Legea nr. 175/2016

Legea nr. 175 din 07.10.2016, publicata in MO Partea I nr. 812 din 14.10.2016, pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, face urmatoarele precizari:

Se modifica art. 15 din Legea nr. 78/2014 in sensul includerii in contractul de voluntariat a unor obligatii/optiuni in sarcina organizatiei gazda. Spre exemplu, obligatia organizatiei gazda de a asigura desfasurarea activitatilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea conditiilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, in functie de natura si caracteristiciile activitatii respective, posibilitatea organizatiei gazda de a suporta cheltuielile de hrana, cazare si transport pentru voluntar in desfasurarea activitatii sale de voluntariat, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie, posibilitatea organizatiei gazda de a suporta cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii de voluntariat, cu exceptia celor aferenete muncii prestate de catre voluntar in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.

Totodata este prevazut faptul ca la solicitarea voluntarului, organizatia gazda poate incheia contract de asigurare impotriva riscurilor de accident si de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activitatii, in functie de complexitatea activitatii la care participa acesta si in limta sumelor alocate cu aceasta destinatie.

Legea nr. 178/2016

Legea nr. 178 din 07.10.2016, publicata in MO Partea I nr. 812 din 14.10.2016, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.