Newsletter legislativ 26 august 2016

 NEWSLETTER LEGISLATIV

 

Cuprinde:

  • Ordonanta de urgenta nr. 32/2016
  • Ordinul nr. 943/2016
  • Ordinul comun nr. 1056/4435/2016
  • Legea nr. 142/2016
  • Legea nr. 155/2016
  • Ordin nr. 417/2016
  • Hotarare nr. 520/2016

 

Ordonanta de urgenta nr. 32/2016

Ordonanta de urgenta nr. 32 din 28.06.2016, publicata in MO Partea I nr. 488 din 30.06.2016, pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Un aspect important introdus de prezenta Ordonanta de urgenta priveste impozitul pe venit si statueaza ca incepand cu veniturile salariale aferente lunii august 2016, se aplica scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, al ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Ordinul nr. 943/2016

Ordinul nr. 943 din 24.06.2016, publicat in MO Partea I nr. 501 din 05.07.2016, privind tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

Se aproba tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin. Mentionam ca prevederile prezentului ordin se aplica numai pentru achitarea obligatiilor bugetare prin intermediul POS-urilor instalate la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului si numai persoanelor fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal.

 

Ordinul comun nr. 1056/4435/2016

Ordinul nr. 1056 din 05.07.2016 al Ministerului Finantelor Publice si Ordinul nr. 4435 din 05.07.2016 al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, publicate in MO Partea I nr. 526 din 13.07.2016, pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Prezentul Ordin aproba Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 2086/4504/2010.

Contribuabilii platitori de impozit pe profit beneficiaza de stimulentele fiscale prevazute de art. 20 din Legeanr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, definite prin prezentele norme, desfasurate prin mijloace proprii sau in colaborare/asociere/acord, in scopul valorificarii.

Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare reprezinta reducerea rezultatului fiscal de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentara, in proportie de 50%, a cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal respectiv, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si prin aplicarea metodei de amortizare accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

Totodata, prezentul ordin enumera cheltuielile eligibile luate in calcul la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal, dar si conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal.


Legea nr. 142/2016

Legea nr. 142 din 12.07.2016, publicata in MO Partea I nr. 528 din 14.07.2016, pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:” (2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, notarii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat”

Pe langa alte articole modificate de prezenta Lege mentionam alin. (4) al art. 65 care pune in discutie cuantumul pensiei anticipate partiale care se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare, conform art.tabelului nr. 21 .

In final mentionam ca in conformitate cu art. 65 alin. (5) astfel cum este acesta modificat  de prezenta Lege, persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluare remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arsenic, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum si a emisiilor de amoniac si derivate, respectiv Baia Mare, Copsa Mica, Zlatna si Targu Mures, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta la alin. (4).Legea nr. 155/2016

Legea nr. 155 din 15.07.2016, publicata in MO Partea I nr. 545 din 20.07.2016, pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La articolul 56, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:”(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel putin 20 de ani in locuri de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel putin 20 de ani in locuri de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit.f) din lege”

La articolul 57, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul continut:” (3) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 15 ani, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona I de expunere la radiatii, respectiv de 17 ani, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona a II-a de expunere la radiatii.”

De prevederile art. 56 si 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiaza, la cerere, si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 si data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc incepand cu luna urmatoare inregistrarii acesteia la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a solicitantului.


Ordin nr. 417/2016

Ordin nr. 417 din 05.07.2016, publicat in MO Partea I nr. 591 din 03.08.2016, pentru modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 627/2010.


Hotarare nr. 520/2016

Hotararea nr. 520 din 20.07.2016, publicata in MO Partea I nr. 576 din 28.07.2016, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitore la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.