Newsletter legislativ 5 noiembrie 2013

Cuprinde:

  • Ordinul nr. 137/2013
  • Hotararea nr. 778/2013
  • Legea nr. 259/2013
  • Hotararea nr. 780/2013

Ordinul nr. 137/2013

Ordinul nr. 137 din 27 septembrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 619 din 04.10.2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 167/1996, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Art. 1 – Prezentele norme metodologice reglementeaza aplicarea unor prevederi ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, dupa cum urmeaza:

a)procedura de notificare prevazuta la art. 18 alin. (5) din Lege si continutul acesteia;
b)datele care se introduc in Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice prevazut la art. 187 din Lege si conditiile privind gestionarea acestuia;
c)procedura de eliberare, reinnoire, suspendare si retragere a autorizatiei de functionare a operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice, conform prevederilor art 181 – 184 din Lege.

Hotararea nr. 778/2013

Hotararea nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 631 din 11.10.2013, pentru modificarea si completarea Normelor metdologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metdologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011.

Legea nr. 259/2013

Legea nr. 259 din 1 octombrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 612 din 02.10.2013, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 – 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concediere colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, face urmatoarele precizari:

Articol unic – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea in perioada 2013 – 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013, cu urmatoarea completare:

La articolul 20, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

“(6) Perioada prevazuta la art. 8 alin. (2), in care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel putin 17 ani in conditii speciale, 13,5 ani in conditii speciale in zona I de radiatii sau 15 ani in conditii speciale in zona II de radiatii, beneficiaza de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca”.

Hotararea nr. 780/2013

Hotarare nr. 780 din 9 octombrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 639 din 16.10.2013, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Una dintre modificarile aduse priveste modificarea titlului hotararii, si anume „HOTARARE privind organizarea, structura si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

Hotararea mentioneaza expres care sunt atributiile A.N.C., precum si faptul ca aceasta autoritate indeplineste rolul de Punct national de coordonare pentru Cadrul european al calificarilor.

Mentionam ca prezenta hotarare prevede faptul ca A.N.C. este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza de concurs organizat potrivit legii. Totodata se mentioneaza ca A.N.C. functioneaza cu un numar de 56 de posturi, folosind si colaboratori externi si experti in domeniul sau de activitate. 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.