Newsletter legislativ 1 noiembrie 2013

Cuprinde:

  • Legea nr. 277/2013
  • Legea nr. 262/2013
  • Legea nr. 260/2013
  • Ordinul nr. 2209/2013
  • Ordinul nr. 2210/2013

Legea nr. 277/2013

Legea nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 661 din 29.10.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege aduce modificari importante privind activitatea desfasurata de zilieri. In acest sens mentionam faptul ca beneficiarii lucrarilor prestate de zilieri pot fi persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate si intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale, intreprinderii familiale, pentru care zilierul executa activitati necalificate cu caracter ocazional (art. 1 lit. b). Mentionam ca in prevederile anterioare beneficiar putea fi doar o persoana juridica.

O alta prevedere se refera la exceptia prin care minorul cu varsta cuprina intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau reprezentantilor legali.

In privinta remuneratiei zilierilor, actuala lege prevede ca plata acesteia se poate realiza si la sfarsitul perioadei de activitate, numai in conditiile acordului scris al partilor.

La articolul 7 alin. 2 este prevazut ca transmiterea extrasului Registrului de evidenta a zilierilor se va putea face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

Legea nr. 262/2013

Legea nr. 262 din 2 octombrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 621 din 7.10.2013, pentru completarea art.286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se completeaza dupa cum urmeaza:

Dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:
“(
41) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse in perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.
(
42) Avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice se solicita dupa depunerea documentelor justificative de catre proprietatii terenurilor si are ca scop identificarea terenurilor degradte sau poluate neincluse in perimetrul de ameliorare, precum si delimitarea acestora.”
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2014.

Legea nr. 260/2013

Legea nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 620 din 4.10.2013, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentand salarii/indemnizatii/sume compensatorii acordate, in conditiile legii, cu ocazia incetarii contractului de munca, raportului de serviciu sau mandatului angajatiilor cu functii de conducere sau persoanelor care au fost numite in calitate de membru in cadrul Consiliului A.S.F. sau in cadrul autoritatilor care se reorganizaeaza potrivit art.1 alin. (2)”

Ordinul nr. 2209/2013

Ordinul nr. 2209 din 23 octombrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 657 din 25.10.2013, privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2013, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Pentru semestrul II al anului 2013, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9.35 lei.

Ordinul nr. 2210/2013

Ordinul nr. 2210 din 23 octombrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 657 din 25.10.2013, privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2013, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Pentru semestrul II al anului 2013, incepand cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 430 lei. Mentionam ca valoarea stabilita pentru semestrul I al anului 2013 a fost de 420 de lei.