Newsletter legislativ 20 noiembrie 2013

Cuprinde:

  • Ordinul nr. 2176/2013
  • Hotararea nr. 855/2013
  • Hotararea nr. 848/2013
  • Legea nr. 296/2013
  • Hotararea nr. 871/2013Ordin nr. 2176/2013

Ordinul nr. 2176 din 14 octombrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 692 din 13.11.2013, privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/201 face urmatoarele precizari:

Comentariu: In anexa prezentului Ordin se regaseste lista ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale ce modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere).

Hotararea nr. 855/2013

Hotararea nr. 855 din 6 noiembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 705 din 18.11.2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentele norme metodologice, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la Locul de munca. Acestea contin prevederi referitoare la contractul de ucenicie, cum ar fi: conditiile incheierii unui contract de ucenicie, modelul contractului si elemente obligatorii ce se insereaza in acesta dar si documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie.

Totodata sunt prevazute aspecte privind organizarea uceniciei la locul de munca dar si aspecte privind sustinerea financiara la locul de munca.

In anexele prezentelor norme metodologice se regaseste modelul-cadru al contractului de ucenicie, planul de activitate al ucenicului, raportul de monitorizare al planului de activitate al ucenicului dar si registrul angajatorilor de ucenici.

Hotararea nr. 848/2013

Hotararea nr. 848 din 30 octombrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 689 din 11.11.2013, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 2 – Ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si a Regulamentului, prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, sub forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi, in limita creditelor bugetare aprobate, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 100.000 euro”.

Un aspect important prevazut de aceasta Hotarare este modificarea anumitor puncte ale articolului 4 care enunta conditiile cumulative ce trebuie indeplinite de beneficiarii ajutorului de minimis.

Totodata mentionam si faptul ca se modifica anumite aspecte si in Anexa – Procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

Lege nr. 296/2013

Legea nr. 296 din 14 noiembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 699 din 14.11.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Un aspect important este acela privind Tribunalele specializate, una dintre modificarile aduse de prezenta Lege enuntand faptul ca Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in domeniile in care functioneaza.
Datele la care vor incepe sa functioneze tribunalele specializate, judetele si localitatile in care vor incepe sa functioneze, denumirea acestora, precum si domeniile in care vor functiona se stabilesc, in mod esalonat, prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii (art. 142, alin. 1).

Cauzele aflate in curs de judecata la data inceperii functionarii tribunalelor specializate, se vor trimite acestora, pe cale administrativa, din oficiu, spre solutionare. Tribunalul specializat este competent si in caz de trimitere spre rejudecare.

Hotarare nr. 871/2013

Hotararea nr. 871 din 14 noiembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 699 din 14.11.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, face urmatoarele precizari:

Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,059 lei/ora.

Incepand cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,357 lei/ora. 

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei. 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.