Newsletter legislativ 5 ianuarie 2015

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 80/2014
• Hotararea nr. 1073/2014
• Ordinul nr. 3564/2014
• Ordinul nr. 3565/2014
• Legea nr. 171/2014
• Ordonanta de urgenta nr. 86/2014

Ordonanta de urgenta nr. 80/2014

Ordonanta de urgenta nr. 80 din 10.12.2014, publicata in MO Partea I nr. 906 din 12.12.2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta amintim:
• Incepand cu data de 1 ianuarie 2015 este obligatorie completarea Registrului de evidenta fiscala de catre contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor si inchirierea in scop turistic in anumite conditii, activitati de agicultura, silvicultura si piscicultura, si pentru care determinarea venitului anual se face in sistem real.
• Exceptii in ceea ce priveste obligatiile mai sus mentionate.

Hotararea nr. 1073/2014

Hotararea nr. 1073 din 26.11.2014, publicata in MO Partea I nr. 908 din 15.12.2014, pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentele proceduri reglementeaza punerea in aplicare a dispozitiilor cap. V – masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj. Printre modificari amintim:
• Introducerea unui capitol privind Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.
• Completarea si modificarea unor prevederi in vederea corelarii legislatiei subsecvente (ex. detalierea documentelor ce trebuie depuse de solicitanti in vederea obtinerii primei de mobilitate, precizari privind obligativitatea angajatorilor care beneficiaza de scutiriri la plata contributiilor de somaj, de a mentine raporturile de munca ale absolventilor si somerilor cu varste de peste 45 de ani angajati cu contract individual de munca)

Ordinul nr. 3564/2014

Ordinul nr. 3564 din 20.11.2014, publicat in MO Partea I nr. 863 din 27.11.2014, pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Modificarile aduse mentioneaza:
• Contribuabilii care nu mai indeplinesc criteriile de selectie nu vor mai fi incadrati ca si contribuabili mijlocii incepand cu 1 ianuarie a anului urmator;
• Incepand cu 1 ianuarie 2015 pentru contribuabilii mijlocii, criteriile de selectie anterioare nu vor mai fi aplicabile (volumul obligatiilor fiscale datorate, cifra de afaceri inregistrata la 31 decembrie a anului anterior si criteriul insolventei);
• Contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, nu mai au calitatea de mari contribuabili dar care indeplinesc criteriile privind insolventa, aplicabile anterior contribuabililor mijlocii, vor fi tratati ca si contribuabili mijlocii incepand cu aceasta data.

Ordinul nr. 3565/2014

Ordinul nr. 3565 din 20.11.2014, publicat in MO Partea I nr. 863 din 27.11.2014, pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3581/2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin prevede:
• Incepand cu 1 ianuarie 2015 isi pastreaza calitatatea de mari contribuabili toti cei care au aceasta calitate la 31 decembrie 2014;
• Contribuabilii care nu mai indeplinesc criteriul obligatiilor fiscale si al cifrei de afaceri raportate in anul anterior isi vor pierde calitatea de mari contribuabili incepand cu anul urmator celui in care criteriile nu au mai fost indeplinite;
• Incepand cu 1 ianuarie 2015 pentru selectia marilor contribuabili nu mai sunt aplicabile criteriile privind obigatiile fiscale datorate si cifra de afaceri raporate in anul anterior.

Legea nr. 171/2014

Legea nr. 171 din 16.12.2014, publicata in MO Partea I nr. 922 din 18.12.2014, pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane ca zi de sarbatoare nationala, face urmatoarele precizari:

Art. 1 – Se declara ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane ca zi de sarbatoare nationala.

Comentariu: Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
– 1 si 2 ianuarie
– 24 ianuarie
– prima si a doua zi de Pasti (in 2015, acestea sunt in 12 si 13 aprilie)
– 1 mai
– prima si a doua zi de Rusalii (in 2015, acestea sunt in 31 mai, 1 iunie)
– 15 august – Adormirea Maicii Domnului
– 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei
– 1 decembrie
– prima si a doua zi de Craciun ( 25 si 26 decembrie)
– doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Ordonanta de urgenta nr. 86/2014

Ordonanta de urgenta nr. 86 din 17.12.2014, publicata in MO Partea I nr. 920 din 17.12.2014, privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta amintim infiintarea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin comasarea Inspectiei Muncii si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.

In subordinea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se infiinteaza, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, directii judetene si a municipiului Bucuresti de munca si securitate sociala, prin preluarea atributiilor si structurilor de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti si de la inspectoratele teritoriale de munca.

Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala indeplineste atributii in urmatoarele domenii de activitate:
• securitate si sanatate in munca,
• relatii de munca,
• supravegherea pietei muncii,
• securitate sociala,
• beneficii sociale.
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.