Newsletter legislativ – 4 februarie 2019

Cuprinde:
 
 • Ordonanta de urgenta nr. 114/2018
 • Hotararea nr. 1045/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 114/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 114/2018, publicata in MO Partea I nr. 116 din 29.12.2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta Ordonanta de Urgenta aduce modificari si completari mai multor acte normative, dintre care dorim sa le mentionam pe urmatoarele:
 
 • Legea nr. 52/2011 – privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;
 • Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Legea nr. 52/2011- Se completeaza cu prevederi care statueaza ca o persoana nu poate presta activitati in regim de zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic. Totodata, este precizat faptul ca beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.
 
Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
 
 1. Agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01;
 2. Silvicultura, cu exceptia exploatarii forestiere – diviziunea 02;
 3. Pescuit si acvacultura – diviziunea 03.
 
Legea nr. 227/2015 – dintre modificarile aduse la Codul fiscal le mentionam pe cele privind domeniul constructiilor. Astfel, in conformitate cu prevederile legale impuse de prezenta ordonanta de urgenta, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora.
 
Acest salariu se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute de art. 66 pct.1 din ordonanta de urgenta.
 
Pe langa cele enuntate anterior, ordonanta de urgenta statueaza anumite facilitati fiscale aplicabile in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru salariatii ai caror angajatori desfasoara activitati in sectorul constructiilor.
 
Aceste facilitati fiscale vizeaza:
 
 • Impozit – Scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor;
 • CAS – Reducerea cotei de contributii de asigurari sociale cu 3.75 puncte procentuale (25% -3.75%= 21.25% CAS). Persoanele vizate de aceaste facilitati, care datoreaza contributia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, sunt scutite de la plata acestei contributii in limita cotei de 3,75%.
 • Nu se cuprind in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatorii care desfasoara activitati in domeniul constructii si se incadreaza in prevederile ordonantei de urgenta, veniturile din salarii sau asimilate salariilor realizate de persoanele fizice in baza contractelor individuale de munca incheiate cu acesti angajatori.(Aceasta scutire se refera la situatiile in care activitatea se desfasoara in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii – caz in care angajatorii datoreaza contributii de asigurari sociale de 4%, respectiv 8% dupa caz).
 • CASS – Exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate. Persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructiilor si care se incadreaza in conditiile impuse de Ordonanta de urgenta (pe care le vom enumera mai jos), sunt asigurate in perioada enuntata anterior in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei.
 • CAM – Reducerea cotei contributiei asiguratorii pentru munca in sensul ca angajatorii vor datorata in perioada de acordare a facilitatilor fiscale doar procentul (din CAM) care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. Reamintim ca din contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul de stat se distribuie lunar o cota de 15% , care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, ca atare angajatorii vor suporta o cota de contributie de 0.3375%.
 
Conditiile impuse de ordonanta de urgenta pentru a beneficia de facilitatile fiscale sunt, dupa cum urmeaza:
 
A. Angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:
 
(1) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 – sectiunea F – Constructii;
(2) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
2332 – Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
2370 – Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
0811 – Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;
0812- Extractia pietrisului si nisipului;
711- Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;
 
B. angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la punctul A in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;
 
C. veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;
 
Textul actului normativ statueaza ca scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Declaratia 112) reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.
 
Hotararea nr. 1045/2018
 
Hotararea nr. 1045/2018, publicata in MO Partea I nr. 24 din 09.01.2019, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Conform normelor metdologice, biletele de valoare pot fi utilizate doar in scopul prevazut de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, regimul fiscal aplicabil tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, tichetelor cadou, tichetelor de cresa, respectiv tichetelor culturale fiind cel prevazut de Codul Fiscal (atat pentru beneficiari, cat si pentru angajatori/platitori de venit).
 
Cu privire la tichetele culturale, prezentele norme statueaza ca regimul fiscal este:
 
 • Pentru angajator reprezinta cheltuieli cu deductibilitate limitata;
 • Pentru beneficiar reprezinta avantaje in natura la stabilirea impozitului pe venit.
 
Cu privire la tichetele de masa, prezentele norme statueaza ca salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele. In cazul salariatilor angajati in baza unui contract individual de munca cu timp partial, precum si in cazul cumulului de functii, biletele de valoare, cu exceptia tichetelor cadou si tichetelor culturale, pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.
 
In cazul in care nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul biletelor de valoare alege, in scris, angajatorul care ii va acorda biletele de valoare, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea realizata.
 
In cazul salariatilor a caror durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 8 ore – in regim de tura, numarul de zile pentru care se acorda tichete de masa se determina prin impartirea numarului de ore in care salariatul a fost prezent la lucru la durata normala a timpului de munca de 8 ore. Fractiile rezultate din calculul zilelor rezultat sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele.
 
In privinta tichetelor cadou, mentionam faptul ca se prevede in mod expres, faptul ca angajatii pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinatiile sau evenimentele care se incadreaza in cheltuielile sociale.
 
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.