Newsletter legislativ – 21 decembrie 2018

Cuprinde:
 
 • Ordonanta de urgenta nr. 96/2018
 • Hotarare nr. 937/2018
 • Hotararea nr. 983/2018
 • Ordinul nr. 2846/2018
 • Ordinul nr. 1549/2018
 • Hotararea nr. 917/2018
 • Norma nr. 18/2018
 • Ordinul nr. 2495/2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 107/2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 109/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 96/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 96/2018, publicata in MO Partea I nr. 963 din 14.11.2018, privind prorogarea unor trmene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta Ordonanta de Urgenta aduce modificari si completari mai multor acte normative, dupa cum urmeaza:
 • Legea nr. 196/2016 – privind venitul minim de incluziune;
 • Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale;
 • Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Legea nr. 193/2006 – privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa;
 • Legea nr. 279/2005 – privind ucenicia la locul de munca.
 
In privinta modificarilor aduse Codului Muncii, precizam modificarea art. 56 alineatul (1) lit. c) care se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: Art. 56 (1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept: c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 60 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II”
 
Totodata Ordonanta de Urgenta introduce la art. 164, doua alineate noi, care mentioneaza faptul ca prin hotarare a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, diferentiat pe criteriile nivelului de studii si al vechimii in munca. Totodata se mentioneaza faptul ca toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 
Hotararea nr. 937/2018
 
Hotararea nr. 937/2018, publicata in MO Partea I nr. 1045 din 10.12.2018, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12.43 lei/ora.
 
Prin exceptie de la prevederile anterior mentionate, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167.333 ore in medie pe luna, reprezentand 14.044 lei/ora.
 
Incepand cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 
Hotararea nr. 983/2018
 
Hotararea nr. 983/2018, publicata in MO Partea I nr. 1061 din 14.12.2018, privind stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie 2018 ca zile libere, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Hotararea stabileste ca pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 24 si 31 decembrie 2018 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de munca stabilite prin prezenta Hotarare ca zile libere, institutiile si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la data de 31 ianuarie 2019, potrivit planificarilor stabilite.
 
Ordinul nr. 2846/2018
 
Ordinul nr. 2846/2018, publicat in MO Partea I nr. 1032 din 05.12.2018, pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata stabilite prin „Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal”, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezentul Ordin aproba procedura de anulare a obligatiilor de plata stabilite prin „Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevazuta in anexa nr. 1. Mentionam ca art. 180 alin (1) lit. a) face referire la persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevazute la art. 155 lit. b-h), sub nivelul plafonului minim prevazut la art. 170 alin. 2) – plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara.
 
Totodata Ordinul aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
 
 1. “Notificare privind incetarea obligatiilor de plata stabilite prin Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal”- anexa nr. 2;
 2. “Decizie privind anularea obligatiilor de plata stabilite prin Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal”- anexa nr. 3.
 
Ordinul nr. 1549/2018
 
Ordinul nr. 1549/2018, publicat in MO Partea I nr. 1036 din 06.12.2018, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezentul Ordin aproba normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat enunta printre altele ca Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fondul, se constituie din contributia de asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare contributie, suportata de asigurati, din sumele care se distribuie fondului din contributia asiguratorie pentru munca, potrivit art. 2206 alin. (4) lit. d) din Codul Fiscal, subventii de la bugetul de stat, precum si din donatii, sponsorizari, dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului CNAS, si al caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si din alte venituri, inclusiv din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii.
Totodata, prezentele norme aduc precizari cu privire la asigurati – respectiv la persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania – potrivit Legii. Nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si cu privire la documentele justificative care atesta dobandirea calitatii de asigurat.
 
Evidenta asiguratilor la nivelul caselor de asigurari se realizeaza pe baza codului numeric personal sau a codului unic de identificare din sistemul de asigurari sociale de sanatate,prin Sistemul informatic unic integrat, cu asigurarea garantiilor corespunzatoare drepturilor si libertatilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate. Persoanele straine carora nu li s-a atribuit codul numeric personal de catre organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, dar care trebuie luate in evidenta de catre casele de asigurari, li se atribuie in acest sens un numar unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate (CIS), cu asigurarea garantiilor corespunzatoare drepturilor si libertatilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate.
 
In final precizam ca prezentele norme metodologice contin sub forma de anexa, noile formate de adeverinta de asigurat si adeverinta pentru coasigurati.
 
Hotararea nr. 917/2018
 
Hotararea nr. 917/2018, publicata in MO Partea I nr. 988 din 22.11.2018, privind aprobarea Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Registrul national al calificarilor profesionale din Romania, denumit in continuare RNCP, este o baza de date nationala care cuprinde descrierea calificarilor profesionale din Romania recunoscute la nivel national care pot fi dobandite atat prin sistemul formal de educatie si formare profesionala, cat si prin recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.
 
Norma nr. 18/2018
 
Norma nr. 18/2018, publicata in MO Partea I nr. 969 din 15.11.2018, privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative.
 
Ordinul nr. 2495/2018
 
Ordinul nr. 2495/2018, publicat in MO Partea I nr. 1058 din 13.12.2018, privind aprobarea Listei elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1.
 
Ordonanta de urgenta nr. 107/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 107/2018, publicata in MO Partea I nr. 1058 din 13.12.2018, privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta aduce modificari si completari urmatoarelor acte normative:
 
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta;
 • Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – modificarile vizeaza intrarea in vigoare a anumitor prevederi din Lege;
 • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
 
Ordonanta de urgenta nr. 109/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 109/2018, publicata in MO Partea I nr. 1062 din 14.12.2018, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.