Newsletter legislativ – 11 aprilie 2019

Cuprinde:
 
 • Legea nr. 47/2019
 • Legea nr. 50/2019
 • Ordonanta de urgenta nr. 9/2019
 • Hotararea nr. 171/2019
 • Legea nr. 30/2019
 • Hotararea nr. 92/2019
 • Ordinul nr. 3177/660/2019
 
Legea nr. 47/2019
 
Legea nr. 47/2019, publicata in MO Partea I nr. 196 din 12.03.2019, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Legea bugetului asigurarilor sociale de stat prevede printre altele si urmatoarele aspecte:
 
 • Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei.
 • Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.
 • Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2019 nu se acorda creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevazute la art. 86 si 861 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Legea nr. 50/2019
 
Legea nr. 50/2019, publicata in MO Partea I nr. 209 din 15.03.2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantate integral din venituri proprii.
 
Ordonanta de urgenta nr. 9/2019
 
Ordonanta de urgenta nr. 9/2019, publicata in MO Partea I nr. 143 din 22.02.2019, pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promivarea drepturilor persoanelor cu handicap, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta Ordonanta de Urgenta modifica si completeaza urmatoarele acte normative astfel:
 
 • Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii se modifica si va avea urmatorul continut: “Art. 3. – (1) Alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de:
a) 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

b) 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3);

c) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap”.

Mentionam ca aceste prevederi se aplica incepand cu drepturile aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2019.
 

 • Alin. (1) al art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se modifica si va avea urmatorul continut: „ Art. 58 – (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege.”
 
Hotararea nr. 171/2019
 
Hotararea nr. 171/2019, publicata in MO Partea I nr. 249 din 01.04.2019, privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi libera, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prin prezenta Hotarare se stabileste ca pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, ziua de 30 aprilie 2019 se stabileste ca zi libera. Pentru recuperarea zilei de munca, institutiile si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la data de 31 mai 2019, potrivit planificarilor stabilite.
 
Legea nr. 30/2019
 
Legea nr. 30/2019, publicata in MO Partea I nr. 44 din 17.01.2019, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare.
 
Ordinul nr. 3177/660/2019
 
Ordinul comun al Ministerului Educatiei Nationale nr. 3.177/2019 si al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 660/2019, publicat in MO Partea I nr. 238 din 28.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania.
 
Hotararea nr. 92/2019
 
Hotararea nr. 92/2019, publicata in MO Partea I nr. 151 din 26.02.2019, pentru aprobarea Criteriilor si a procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta hotarare reglementeaza criteriile de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, procedura de acreditare si notificare, suspendare si retragere a acreditarii, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera si obligatiile agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera acreditate.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.