NEWSLETTER LEGISLATIV – 30 IULIE 2020

Cuprinde:

• Legea nr. 136/2020
• Legea nr. 145/2020
• Ordinul nr. 1140/2020

Legea nr. 136/2020

Legea nr. 136/2020 publicata in MO in Partea I nr. 634 din 18.07.2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege reglementeaza unele masuri necesare in domeniul sanatatii publice cu caracter temporar, in situatii de risc epidemiologic si biologic, pentru prevenirea introducerii si limitarea raspandirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul Romaniei. Totodata prezenta lege defineste anumite notiuni si termeni cum ar fi: carantina persoanelor, carantina zonala, izolarea, risc epidemiologic, persoana suspecta, masuri de sanatate publica etc.

Dintre cele mai importante modificari aduse de prezenta lege dorim sa le mentionam pe cele referitoare la concediile medicale pentru persoane care se afla in carantina.

Astfel articolul 20 din lege mentioneaza ca pentru persoanele care se afla in carantina sau izolare instituita pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, certificatele de concediu medical se acorda potrivit actelor normative in vigoare la data acordarii. Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii, care nu poate fi realizata de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.

Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant, pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica. In caz de carantina sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la o data ulterioara, dar numai pentru luna in curs sau luna anterioara.

Durata concediilor medicale pentru carantina sau izolare nu se cumuleaza cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afectiuni.

In cazul in care durata perioadei de carantina sau izolare stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

In privinta cuantumului brut lunar al indemnizatiei pentru carantina sau izolare, textul actului normativ precizeaza ca acesta reprezinta 100% din baza de calcul stabilita potrivit legii si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Legea nr. 145/2020

Legea nr. 145/2020 publicata in MO in Partea I nr. 648 din 22.07.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege aduce o serie de modificari si completari Legii nr. 448/2006 din care enuntam urmatoarele:

  • Modificarea semnificatiei expresiei ”unitate protejata autorizata”, astfel noul sens este acela de entitate de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul careia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezinta cel putin 30% din numarul total al angajatilor, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezinta cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor, precum si orice forma de organizare, potrivit legii, aleasa pentru desfasurarea unei activitati economice de catre o persoana fizica detinatoare a unui certificat de incadrare in grad de handicap;
  • Pentru integrarea persoanelor cu handicap in munca, angajatorii asigura accesul acestora la ocuparea unui loc de munca adaptat, dupa caz, in conformitate cu potentialul functional si capacitatea de adaptare a acestora;
  • Persoanei cu handicap i se garanteaza egalitatea de sanse in prestarea activitatii si i se asigura accesibilizarea locului de munca si adaptarea sarcinilor in conformitate cu potentialul sau functional;
  • Parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv.

Ordinul 1140/2020

Legea nr. 1140/2020 publicat in MO in Partea I nr. 651 din 23.07.2020 pentru aprobarea Metodologiei de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul Ordin aproba Metodologia de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta.

Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca vor duce la indeplinire prevederile ordinului.

Au obligatia de a infiinta, completa si transmite Registrul electronic de evidenta a zilierilor (Registrul), beneficiarii de lucrari (persoane juridica, persoane fizica autorizata, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional).

Pentru infiintarea Registrului, Beneficiarul trebuie sa obtina numele de utilizator si parola de la Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi are sediul. In acest sens, Beneficiarul depune la sediul ITM competent sau, dupa caz, transmite prin e-mail, urmatoarele documente:

  • Cerere scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei (prevazuta in anexa nr. 1 din metodologie);
  • Imputernicire semnata de Beneficiar, in cazul in care persoana care solicita obtinerea numelui de utilizator si a parolei este alta decat reprezentantul legal;
  • Copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal a Beneficiarului sau, dupa caz al persoanei imputerncite de catre acesta;
  • Copie de pe certificatul de inmatriculare la ONRC/certificatul de inregistrre fiscala;
  • Copie de pe actul de infiintare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care sa rezulte codurile CAEN aferenete domeniilor de activitatea economica prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;
  • Declaratie pe propria raspundere prevazuta in anexa nr. 2 la metodologie, prin care se atesta calitatea de reprezentant legal al Bneficiarului sau, dupa caz, de imputernicit al acestuia, in cazul in care documentele se transmit pe e-mail.

Daca documentele anterior mentionate vor fi transmise pe e-mail, ITM competent, dupa verificarea acestora, transmite Beneficiarului numele de utilizator si parola, prin e-mail, la aceeasi adresa de posta electronica de la care s-au primit documentele, in termen de o zi lucratoare de la data primirii solicitarii.

Suplimentar, mentionam ca aplicatia de raportare cat si instructiuni de utilizare se regasesc la urmatoare adresa de internet – https://www.inspectiamuncii.ro/registrul-electronic-de-evidenta-a-zilierilor

Inspectia Muncii pune la dispozitia beneficiarilor/utilizatorilor un centru de suport tehnic, disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 18:00. Pentru suport tehnic sau sugestii referitoare la Registrul electronic de evidenta a zilierilor, puteti transmite e-mail la adresa suportzilieri@inspectiamuncii.ro

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.