NEWSLETTER LEGISLATIV – 29 IULIE 2020

Cuprinde:

• Hotararea nr. 553/2020
• Legea nr. 151/2020
• Ordonanta de urgenta nr. 120/2020
• Legea nr. 156/2020

Hotararea nr. 553/2020

Hotararea 553/2020 publicata in MO in Partea I nr. 627 din 16.07.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Incepand cu data de 17 iulie 2020 se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si prelungita prin Hotararea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare.

Masurile de prevenire si control ale infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, conditiile concrete de aplicare si destinatarii acestor masuri, precum si institutiile si autoritatile publice care pun in aplicare sau urmaresc respectarea aplicarii masurilor pe durata starii de alerta sunt prevazute in Anexele 1-3 la prezenta Hotarare.

Un aspect important pe care dorim sa-l precizam este prevazut in Anexa 3 – Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, astfel: Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în Romania, cu urmatoarele exceptii:

a) membri de familie ai cetatenilor romani;

b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;

c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit legislatiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, precum si transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;

g) pasageri care calatoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare;

i) strainii si apatrizii care calatoresc in scop de studii;

j) strainii si apatrizii, lucratorii inalt calificati, daca angajarea acestora este necesara din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amanata sau desfasurata in strainatate;

k) strainii si apatrizii, lucratori transfrontalieri, lucratori sezonieri din agricultura, personal navigant maritim si fluvial;

l) membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii.

In absenta unor reglementari contrare la nivel national, masura stabilita si mentionata anterior nu se mai aplica cetatenilor straini si apatrizilor originari din sau rezidenti in state terte dinspre care, la nivel european, este stabilita ridicarea restrictiilor temporare asupra calatoriilor neesentiale catre Uniunea Europeana.

Legea nr. 151/2020

Legea 151/2020 publicata in MO in Partea I nr. 658 din 24.07.2020 pentru modificarea si comppletarea Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege modifica si completeaza Codul Muncii cu dispozitii referitoare la interzicerea oricarei discriminari directe sau indirecte fata de un salariat, discriminare prin asociere, hartuire sau fapta de victimizare, bazata pe criteriul de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare cu HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata.

Totodata, se prevede in mod direct interdictia de concediere a salariatilor pe criterii de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare cu HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata.

Important de specificat este faptul ca textul de lege statueaza ca nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restrictia sau preferinta in privinta unui anumit loc de munca in cazul in care, prin natura specifica activitatii in cauza sau a conditiilor in care activitatea respectiva este realizata, exista anumite cerinte profesionale esentiale si determinate, cu conditia ca scopul sa fie legitim si cerintele proportionale.

In final trebuie mentionat ca nerespectarea dispozitiilor impuse de prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Ordonanta de urgenta nr. 120/2020

Ordonanta de urgenta nr. 120/2020 publicata in MO in Partea I nr. 658 din 24.07.2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, salariatii angajatorilor a caror activitate a fost suspendata ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti beneficiaza de acordarea indemnizatiei prevazute la art. XI din OUG 30/2020 (indemnizatia de somaj tehnic). Indemnizatia se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea a fost suspendata. Aceasta masura se aplica pe toata perioada in care activitatea este suspendata dar nu mai tarziu de data de 31.12.2020.

Mentionam ca de aceasta masura nu beneficiaza salariatii aflati in concediu medical si care primesc indemnizatia de asigurari sociale aferenta.

Legea nr. 156/2020

Legea 156/2020 publicata in MO in Partea I nr. 662 din 27.07.2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Comentariu: Prezenta lege intra in vigoare la data de 30 iulie 2020.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.