Newsletter legislativ 30 aprilie 2014

Cuprinde:

 • Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
 • Legea nr. 135/2007 – republicare
 • Ordinul nr. 223/2014
 • Ordinul nr. 254/2014
 • Legea nr. 18/2014
 • Hotararea nr. 243/2014

Ordonanta de urgenta nr. 8/2014

Ordonanta de urgenta nr. 8 din 26 februarie 2014, publicata in MO Partea I nr. 151 din 28.02.2014, pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal – bugetare, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta aduce completari si modificari mai multor acte normative printre care si Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala. Dintre modificari mentionam:

 • Impozitul pe venit – se completeaza articolul ce reglementeaza calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole.
 • Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti – sunt reformulate prevederile care reglementeaza coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei UE. In cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia UE, suma impozitului retinut in plus se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.
 • Obligatii declarative ale rezidentilor altor state membre UE – platitorii de venituri din munca, de remuneratii platite administratorilor si altor persoane asimilate acestora, de produse de asigurari de viata neacoperite de alte instrumente juridice ale UE si de pensii, au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile fiecarui beneficiar care este rezident al altor state UE, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat.
 • Contribuabilii rezidenti ai altor state membre UE care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile realizate pana in data de 25 mai a anului curent pentru anul expirat.

Modificarile intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial cu anumite exceptii.

Legea nr. 135/2007 republicata

Legea nr. 135 din anul 2007, privind arhivarea documentelor in forma electronica a fost republicata, in temeiul art.248 din Legea nr 187/2012, in MO Partea I, nr. 138 din 25.02.2014, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordinul nr. 223/2014

Ordinul nr. 223 din 10 februarie 2014, publicat in MO Partea I nr. 114 din 17.02.2014, pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabil intr-un cont unic,
face urmatoarele precizari:

Comentariu: Anexele 1 si 2 sunt inlocuite cu anexele ce fac parte din prezentul ordin.

Ordinul nr. 254/2014

Ordinul nr. 254 din 24 februarie 2014, publicat in MO Partea I nr. 159 din 05.03.2014, privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie, din lista publicata in Jurnalul Oficial al UE seria C, nr. 364 din 13 decembrie 2013.

Legea nr. 18/2014

Legea nr. 18 din 7 martie 2014, publicata in MO Partea I nr. 192 din 19.03.2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Legea intra in vigoare in 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Principalele modificari aduse legii zilierilor se refera la:

 • Modificarea definitiilor – include in notiunea de zilier atat persoanele fizice romane cat si cetatenii straini care au capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii. Cetatenii altor state sau apatrizii, pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, in conditiile in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
 • Plata remuneratiei cuvenite zilierului se poate face prin orice mijloc de plata admis de lege la sfarsitul zilei de lucru. Plata remuneratiei se poate face si cel tarziu la sfarsitul saptamanii sau perioadei de desfasurare a activitatii, in conditiile existentei unui acord scris intre zilier si beneficiar.
 • Cuantumul remuneratiei brute orare nu poate fi mai mica decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registru.
 • In situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale/inmormantarii din fonduri proprii, in cazul in care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.
 • Obligatii noi ale beneficiarului:

– sa asigure sanatatea si securitatea in munca a zilierilor;
– sa asigure instruirea zilierului inainte de inceperea activitatii si/sau schimbarea locului de munca;
– sa solicite zilierilor asumarea pe proprie raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
– sa puna la dispozitia zilierilor echipamente de munca adecvate;
– sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
– sa comunice inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri;
– sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri.

 • Domenii in care pot presta activitate zilierii, prevazute in Clasificarea ocupatiilor din economia nationala:

– agricultura, vanatoare si servicii anexe- diviziunea 01;
– silvicultura, cu exceptia exploatarii forestiere – diviziunea 02;
– pescuit si acvacultura – diviziunea 03;
– colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (clasa 3821 si 3811);
– recuperarea materialelor – grupa 383;
– comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii – grupa 462;
– activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823;
– publicitate – grupa 731;
– activitati de interpretare artistica – clasa 9002 si 9004;
– activitati de cercetare – dezvoltare in stiinte sociale si umaniste – clasa 7220 (sapaturi arheologice)
– activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice – cod 0141
• Modificarea amenzilor.
• Registrul zilierilor, prevazut in anexa 1 face parte integranta din prezenta lege.

In ceea priveste art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, acesta este modifucat si completat potrivit prezeneti legi.


Hotararea nr. 243/2014

Hotararea nr. 243 din 2 aprilie 2014, publicata in MO Partea I nr. 245 din 07.04.2014, pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi libera, face urmatoarele precizari:

Pentru salariatii din sectorul public, ziua de 2 mai 2014 se stabileste ca zi libera.

Pentru ziua stabilita ca zi libera, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim normal in ziua de 26 aprilie 2014 sau vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 mai 2014.

Dispozitiile nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta precum si in cazul categoriilor de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 2 mai 2014.

Dispozitiile prezentei hotarari pot fi aplicate si angajatilor din sectorul privat, in masura in care partenerii sociali stabielsc astfel.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.