Newsletter legislativ 12 martie 2014

Cuprinde:

 • Legea nr. 4/2014
 • Ordinul nr. 123/2014
 • Ordonanta de urgenta nr. 2/2014
 • Ordonanta de urgenta nr. 129/2000 – republicare
 • Hotararea nr. 77/2014

Legea nr. 4/2014

Legea nr. 4 din 8 ianuarie 2014, publicata in MO Partea I nr. 15 din 10.01.2014, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege aduce urmatoarele modificari:

 • introduce la capitolul Dispozitii generale notiunea de: “sotul/sotia titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate
 • la capitolul Inregistrarea si autorizarea functionarii este mentionata obligativitatea titularului de a solicita inscrierea in registrul comertului a mentiunilor privind participarea sotului/sotiei la activitatea desfasurata de PFA/intreprinderea individuala, in baza declaratiei pe proprie raspundere a sotului/sotiei si a certificatului de casatorie
 • la capitolul Regimul juridic al PFA este mentionata posibilitatea asigurarii sotului/sotiei titularului PFA/intreprindere individuala, in sistemul de pensii precum si in cel al asigurarilor pentru somaj.

Legea intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii in Monitorul oficial.

Ordinul nr. 123/2014

Ordinul nr. 123 din 29 ianuarie 2014, publicat in MO Partea I nr. 87 din 04.02.2014, pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, face urmatoarele precizari:

 1. Anexa nr. 4 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 2. Anexa nr. 6 “instructiuni de completare a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bis se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
 3. Anexa nr. 11 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Prevederile pct. 1 se aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2013.
Prevederile pct. 2 si 3 se aplica pentru declararea impozitelor si taxelor incepand cu 1 ianuarie 2014.

Ordonanta de urgenta nr. 2/2014

Ordonanta de urgenta nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicata in MO Partea I nr. 104 din 11.02.2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Printre modificarile si completarile aduse de prezenta lege mentionam:

 • reformularea prevederilor articolului nr. 211 din Legea 95/2006 privind persoanele asigurate si pachetul de servicii de baza
 • abrogarea alin. 2 al art. 214 din Legea nr. 95/2006
 • abrogarea alin. 3 al art. 215 din Legea nr. 95/2006
 • precizari privind persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat si care beneficiaza de pachetul minimal de servicii medicale
 • modificari si abrogari ale unor articole din sectiunea Servicii medicale profilactice
 • modificari ale unor articole din sectiunea Servicii medicale curative
 • precizari privind serviciile medicale care nu sunt decontate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate
 • colectarea contributiilor persoanelor juridice si fizice care au calitatea de angajator, precum si a contributiilor datorate de persoane fizice obligate sa se asigure se face de catre ANAF potrivit OG nr. 92/2003 republicata, modificata si completata
 • veniturile asupra carora se stabileste contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate si cota de contributie sunt prevazute in Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal

Ordonanta nr. 129/2000 republicata

Ordonanta nr. 129 din anul 2000, privind formarea profesionala a adultilor a fost republicata, in temeiul art.V din Legea nr 167/2013, in MO Partea I, nr. 110 din 13.02.2014, dandu-se textelor o noua numerotare.

Hotararea nr. 77/2014

Hotararea nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MO Partea I nr. 108 din 12.02.2014, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta hotarare aduce modificari si completari privind impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe veniturile nerezidentilor, TVA si accize.
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.