NEWSLETTER LEGISLATIV – 3 MAI 2022

Cuprinde:

• Legea nr. 104/ 2022
• Ordinul nr. 1165/218/2022
• Ordinul nr. 1166/217/2022

Legea nr. 104/ 20.04.2022

Legea nr. 104/ 20.04.2022 publicata in MO nr. 391 din 21.04.2022 pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata în M.O. nr. 947 din 22.12.015, face urmatoarele precizari:

Comentariu: La art. 13 alin. (1) se modifica litera i) si va avea urmatorul cuprins: „i) activitati de intretinere peisagistica — plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare, precum si intretinerea spatiilor verzi din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale — clasa 8130”.

Ordinul nr. 1165/218/2022

Ordinul nr. 1165/218 din 15.04.2022 publicat in MO nr. 378 din 15.04.2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul Ordin aproba modelul unic al certificatului de concediu medical si instructiunile de utilizare a acestuia. Formularele de certificate de concediu medical in formatul in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2022. Este introdus astfel, în certificatul de concediu medical un nou tip de concediu medical – Concediul pentru ingrjirea unui bolnav cu afecțiuni oncologice (cod indemnizatie 17) și apare o formă specială a concediului de îngrijire a copilului – Concediul pentru îngrijirea copilului carantinat din cauza unei boli infectocontagioase (cod indemnizatie 92).

Ordinul nr. 1166/217/2022

Ordinul nr. 1166/217 din 15.04.2022 publicat în MO nr. 378 din 15.04.2022 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul minstrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul Ordin aduce o serie de noutati in privinta pacientilor cu afectiuni oncologice si certificatelor medicale care se elibereaza in astfel de situatii precum si noutati in privinta asiguratilor pentru care nu se dispune masura carantinei sau a izolarii si care au dreptul la concediu si indemnizatie pentru supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani, pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii in conditiile Legii nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata prin ordinul de modificare a normelor se reglementează și modelul de acord pe care pacientul cu afecțiuni oncologice și-l poate exprima pentru o singură persoană, la fiecare tratament sau intervenție chirurgicală.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.