NEWSLETTER LEGISLATIV – 12 APRILIE 2022

Cuprinde:

• Legea nr. 72/2022
• Legea nr.73/2022
• Lege nr.74/2022

Legea nr.72/2022

Legea nr. 72/2022 publicata in MO nr. 315 din 31.03.2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Printre alte noutati prezenta Lege aduce o serie de modificari in privinta regimului fiscal aplicabil diurnelor. Totodata se implementeaza o uniformizare in privinta regimului fiscal aplicabil urmatoarelor indemnizatii:

– Indemnizatia de delegare
– Indemnizatia de detasare;
– Indemnizatia specifica detasarii transnationale;
– Prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate;
– Orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului.

Astfel, veniturile mai sus mentionate sunt considerate venituri din salarii si asimilate salariaiilor pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) In tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;
(ii) In strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau strainatate;

Aceleasi prevederi se aplica si in privinta contributiilor de asigurari sociale, contributiilor de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si contributiei asiguratorii pentru munca.

Legea nr.73/2022

Legea nr. 73/2022 publicata in MO nr. 315 din 31.03.2022 privind modificarea si completarea OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, face urmatoarele precizari:

Comentariu: La art. 26 se introduce un nou alineat (1^4): In cazul copilului pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii in conditiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii pentru care nu se dispune masura carantinei sau a izolarii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevăzute la art. 26 alin. (1^4) este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10 și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate.

Legea nr.74/2022

Legea nr.74/2022 publicata in MO nr. 315 din 31.03.2022 privind completarea art.30 din Legea 263/2010 in care se introduce un nou alineat (4^4), face urmatoarele precizari:

Comentariu: Este asimilata stagiului de cotizare în conditii speciale de munca perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupa I si/sau grupa a II-a de munca.

De aceste prevederi beneficiaza, la cerere, si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada anterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi. In situatia in care, dupa aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), rezulta un cuantum al pensiei mai mic decat cel cuvenit anterior intrarii in vigoare a prezentei legi sau aflat in plata, se pastreaza cuantumul mai avantajos.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.