Newsletter legislativ – 29 mai 2017

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

  • Ordinul nr. 625/2017
  • Ordinul nr. 626/2017
  • Hotararea nr. 284/2017
  • Legea nr. 16/2017
  • Ordinul nr. 3473/2017
  • Ordinul nr. 1024/2017
  • Hotararea nr. 291/2017
  • Ordinul nr. 1381/2017
  • Ordinul nr. 1382/2017

Ordinul nr. 625/2017

Ordinul nr. 625 din 03.05.2017, publicat in MO Partea I nr. 316 din 03.05.2017, pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2017, face urmatoarele precizari:

Art.1. – Pentru semestrul I al anului 2017, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006, cu completarile ulterioare, si ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi cuantumul de 15,09 lei.

Ordinul nr. 626/2017

Ordinul nr. 626 din 03.05.2017, publicat in MO Partea I nr. 316 din 03.05.2017, privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2017, face urmatoarele precizari:

Art.1. – Pentru semestrul I al anului 2017, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1317/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 440 lei.

Hotararea nr. 284/2017

Hotararea nr. 284 din 27.04.2017, publicata in MO Partea I nr. 319 din 04.05.2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016.

Comentariu: Prezenta Hotarare aduce o serie de modificari si completari Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Dintre modificarile si completarile mentionate, precizam:

a)     Impozitul pe venit:

       se aduc clarificari cu privire la scutirea de la plata impozitului pe venit ce se acorda persoanelor fizice ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni de catre angajatorul care desfasoara activitati cu caracter sezonier in cursul unui an. Scutirea prevazuta se aplica si in situatia in care persoana fizica desfasoara activitate in baza unui contract de munca cu timp partial, fiind aplicabila pe perioada de derulare a contractului.

       Se introduce modificarea, conform careia la calculul impozitului lunar aferent venitului salarial realizat, se vor deduce si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro. In cazul unui angajat care se muta in cursul anului la un alt angajator unde obtine venituri din salarii la functia de baza, verificarea incadrarii in plafonul anual a sumelor reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, potrivit legii, pentru care se acorda deducerea, se efectueaza in baza documentelor justificative eliberate de catre angajatorul anterior prin care se atesta nivelul deducerilor acordate pana la momentul mutarii.

       Se aduce precizarea ca in situatia persoanelor fizice care au desfasurat activitate in Romania intr-o perioada mai mica de 183 de zile in orice perioada de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic in cauza ori in perioada si conditiile mentionate in conventiile de evitare a dublei impuneri si au fost platite din strainatate isi prelungesc perioada de sedere in Romania peste 183 de zile sau peste perioada mentionata in conventie, impozitul pe veniturile din salarii pentru activitatea desfasurata in Romania este datorat incepand cu prima zi de sosire in Romania. In acest caz, contribuabilul depune la organul fiscal competent declaratii lunare de impunere, care vor cuprinde veniturile lunare realizate in perioada anterioara prelungirii sederii in Romania, potrivit art. 82 alin. (3) din Codul Fiscal. In cazul in care beneficiarul venitului realizeaza salariul intr-o suma globala pe un interval de timp, dupa ce a expirat perioada de 183 de zile sau perioada mentionata in conventie, sumele inscrise in declaratii se pot stabili la nivelul unei medii lunare, respectiv suma globala a salariului declarat impartita la numarul de luni din acea perioada.

b)    Contributii sociale obligatorii:

       Se aduc modificari in privinta bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse (inclusiv cu privire la stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate).

Legea nr. 16/2017

Legea nr. 16 din 17.03.2017, publicata in MO Partea I nr. 196 din 21.03.2017, privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.

Comentariu: Prezenta Lege instituie un cadru comun de dispozitii, masuri si mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul Romaniei detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, inclusiv masurile de prevenire si sanctionare a oricarui abuz ori a eludarii acestora. Prevederile prezentei legi urmaresc garantarea unui nivel adecvat de protectie a salariatilor detasati in cadrul prestarii de servicii transnationale, in speciale asigurarea respectarii aplicarii clauzelor si conditiilor de incadrare in munca prevazute de legislatia nationala, facilitand in acelasi timp exercitarea libertatii de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, promovand un climat de concurenta loiala intre acestia din urma.

Detasarea transnationala priveste situatia in care o intreprindere stabilita intr-un stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru salariati cu care au stabilite raporturi de munca.

Ordinul nr. 3473/2017

Ordinul nr. 3473 din 17.03.2017, publicat in MO Partea I nr. 233 din 05.04.2017, privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini incepand cu anul scolar/universitar 2017 -2018.

Ordinul nr. 1024/2017

Ordinul nr. 1024 din 28.03.2017, publicat in MO Partea I nr. 321 din 04.05.2017, privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii si pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii.

Hotararea nr. 291/2017

Hotararea nr. 291 din 05.05.2017, publicata in MO Partea I nr. 334 din 08.05.2017, pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011.

Comentariu: Dupa alineatul (7) al articolului 134 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se introduc zece noi alineate, alineatele (8) – (17).

Aceste alineate privesc recalcularea pensiilor, conform prevederilor art. 1691 din lege, mentionandu-se ca se vor utiliza stagiile complete de cotizare prevazute de lege, in vigoare la data la care se cuvin drepturile recalculate. Reamintim ca art. 1691 din lege priveste pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

De recalcularea pensiei potrivit prevederilor art. 1691 din lege beneficiaza si pensionarii de invaliditate ale caror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 si care, ulterior acestei date, nu au avut o schimbare a gradului de invaliditate sau trecere la pensie pentru limita de varsta.

Drepturile de pensie recalculate se platesc astfel:

a)     Incepand cu luna iulie 2017, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1990 – 31 martie 2001 inclusiv;

b)    Incepand cu luna noiembrie 2017, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010 inclusiv.

Ordinul nr. 1381/2017

Ordinul nr. 1381 din 27.04.2017, publicat in MO Partea I nr. 342 din 10.05.2017, privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata.

Ordinul nr. 1382/2017

Ordinul nr. 1382 din 27.04.2017, publicat in MO Partea I nr. 342 din 10.05.2017, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.