Newsletter legislativ – 24 iulie 2017

 NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 • Legea nr. 99/2017
 • Legea nr. 105/2017
 • Ordinul nr. 1546/2017
 • Hotararea nr. 337/2017
 • Hotararea nr. 374/2017
 • Ordonanta de Urgenta nr. 42/2017
 • Hotararea nr. 432/2017
 • Ordinul nr. 1718/2017
 • Legea nr. 152/2017
 • Legea nr. 144/2017
 • Legea nr. 153/2017

Legea nr. 99/2017

Legea nr. 99 din 09.05.2017, publicata in MO Partea I nr. 351 din 12.05.2017, privind Ratificarea acordului dintre Romania si Republica Populara Chineza pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2016, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege contine si Acordul dintre Romania si Republica Populara Chineza pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor

Legea nr. 105/2017

Legea nr. 105 din 18.05.2017, publicata in MO Partea I nr. 376 din 19.05.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege aduce o serie de modificari Legii nr. 52/2011 si anume:

a)     Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum si activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;

b)    Plata zilierului se face la sfarsitul fiecarei zile, insa se poate realiza si la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, respectiv lunar, in situatia in care perioada de desfasurare a activitatii depaseste 30 de zile, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar;

c)     Pentru zilierii care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor si cabalinelor, Registrul de evidenta a zilierilor se intocmeste saptamanal.

Ordinul nr. 1546/2017

Ordinul nr. 1546 din 17.05.2017, publicat in MO Partea I nr. 401 din 29.05.2017, pentru aprobarea modelului si continutului formularului 014 „ Notificare privind modificarea anului fiscal ”, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul si continutul formularului 014 „ Notificare privind modificarea anului fiscal ” si contine instructiunile de completare ale acestuia.

Hotararea nr. 337/2017

Hotararea nr. 337 din 18.05.2017, publicata in MO Partea I nr. 411 din 31.05.2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Se aproba Normele metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei, in baza prevederilor Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, denumita in continuare Lege, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Hotararea nr. 374/2017

Hotararea nr. 374 din 25.05.2017, publicata in MO Partea I nr. 414 din 06.06.2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta hotarare aduce modificari si completari cu privire la tipul beneficiarilor, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca si modul de acordare a primei de instalare, primei de relocare si a primei de incadrare.

Ordonanta de Urgenta nr. 42/2017

Ordonanta de Urgenta nr. 42 din 09.06.2017, publicata in MO Partea I nr. 438 din 13.06.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta aduce modificari in ceea ce priveste schimbul de informatii automat in domeniul fiscal in contextul transpunerii Directivei UE 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016 si va obliga grupurile de intreprinderi multinationale sa aloce corect profiturile in functie de jurisdictiile fiscale in care isi desfasoara activitatea.

Ordonanta de Urgenta introduce un nou capitol „ Domeniul de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii cu privire la raportul pentru fiecare tara in parte”, precum si Normele de raportare pentru grupurile de intreprinderi multinationale.

Hotararea nr. 432/2017

Hotararea nr. 432 din 09.06.2017 privind echipamentele maritime, pulicata in MO Partea I nr. 475 din 23.06.2017, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Obiectivul prezentei hotarari consta in imbunatatirea sigurantei maritime si prevenirea poluarii marine prin aplicarea uniforma a instrumentelor internationale relevante referitoare la echipamentele maritime care urmeaza sa fie amplasate la bordul navelor cu pavilion roman, precum si asigurarea liberei circulatii a acestor echipamente pe teritoriul Uniunii Europene.

Ordinul nr. 1718/2017

Ordinul presedintelui ANAF nr. 1718 din 14.06.2017, publicat in MO Partea I nr. 477 din 23.06.2017, privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice , face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul si continutul formularului 255 „ Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private„ care se utilizeaza la stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private in limita unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii.

Legea nr. 152/2017

Legea nr. 152 din 27.06.2017, publicata in MO Partea I nr. 487 din 27.06.2017, pentru aprobarea Ordonante de Urgente nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege prevede majorarea salariilor personalului din anumite institutii publice.

Legea nr. 144/2017

Legea nr. 144 din 26.06.2017, publicata in MO Partea I nr. 491 din 28.06.2017, pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

"(5) Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice si/sau de cocs metalurgic, precum si a emisiilor de amoniac si derivate, respectiv Baia Mare, Copsa Mica, Zlatna, Targu Mures, Slatina, Turnu Magurele si Ramnicu Valcea pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta la alin. (4)"

Legea nr. 153/2017

Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017, publicata in MO Partea I nr. 492 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.