NEWSLETTER LEGISLATIV – 28 IULIE 2021

Cuprinde:

• Ordinul nr. 596/2021
• Ordinul nr. 595/2021
• Ordinul nr. 4050/2021
• Ordinul nr. 585/2021

Ordinul nr. 596/2021

Ordinul nr. 596/2021 publicat in MO 673 din 08.07.2021 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin modifica si aproba modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de munca.
Modelele documentelor sunt constituite ca anexe la prezentul ordin.

Ordinul nr. 595/2021

Ordinul nr. 595/2021 publicat in MO 681 din 09.07.2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin modifica si aproba modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru profesionistii definiti la art. 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 132/2020, pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 si pentru persoanele care obtin venituri din drepturi de autor si drepturi conexe.

Ordinul nr. 4050/2021

Ordinul nr. 4050/2021 publicat in MO 688 din 12.07.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba normele metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control si al personalului de cercetare din invatamantul de stat. La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant.

Ordinul nr. 585/2021

Ordinul nr. 585/2021 publicat in MO 712 din 19.07.2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin modifica si completeaza modelul-cadru al contractului individual de munca, astfel:

  • Litera F “Atributiile postului” si va avea urmatorul cuprins.
    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepţia microîntreprinderilor cu până la 9 salariaţi, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activităţii: ………………………………………………………
  • Se suplimenteaza obligatiile angajatorului mentionate la litera M punctul 4 prin introducerea după litera c) a unei noi litere c^1 cu urmatorul cuprins:
    „c^1 să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat;”