NEWSLETTER LEGISLATIV – 19 AUGUST 2021

Newsletter legislativ BIA HR

Cuprinde:

• Ordinul nr. 1398/729/2021
• Hotararea Guvernului nr. 826/2021
• Legea nr. 221/2021
• Legea nr. 208/201

Ordinul nr. 1398/729/2021

Ordinul nr. 1398/729/2021 publicat in MO 745 din data de 30.07.2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii și al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul act normativ reglementeaza printre altele si:

  • Modelul de contract cadru de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice, altele decat cele mentionate la Art. 1, alin. (1) din OUG 158/2005;
  • Obligativitatea eliberarii adeverintei de medic si in cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in cazul riscului maternal.
  • Prevederea conform careia în situaţia în care prima etapă a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă se finalizează într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical în continuare poate fi eliberat în prima zi lucrătoare care urmează, cu încadrarea în limitele maxime privind durata certificatelor de concediu medical;
  • Se instituie legal obligatia medicilor de familie si a medicilor de specialitate de a intocmi un plan de urmarire a evolutiei bolii in cazul in care se elibereaza certificate de de concediu medical. Ordinul prevede si structura acestui plan de urmarire;
  • În prima etapă, durata acordării concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie şi de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu.
  • În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu care monitorizează afecţiunea poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de 7 zile pentru medicul de familie şi de maximum 30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu.
  • În situaţia în care, după ce medicul curant a acordat prima etapă a concediului medical, asiguratul nu se mai prezintă în vederea evaluării stării de sănătate conform planului de urmărire a evoluţiei bolii sau în situaţia în care evoluţia stării de sănătate a asiguratului este favorabilă ca urmare a respectării de către acesta a planului de urmărire a evoluţiei bolii, nu se va acorda concediu medical în continuare.
  • Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice (10 zile calendaristice era prevazut anterior), pentru un episod de boală, în cel puţin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepţia incapacităţii temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 28 de zile calendaristice în ultimul an (30 de zile calendaristice era prevazut anterior) socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.
  • Cuantumul brut al indemnizatiei de carantina se suporta integral din FNUASS, cu exceptia cazului în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate numai indemnizaţia aferentă primelor 5 zile de carantină.

Hotararea Guvernului nr. 829/2021

Hotararea Guvernului nr. 829/2021 publicata in MO 767 din data de 06.08.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 11 august 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Incepand cu data de 11 august 2021 se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii, instituita prin HG 394/2020

Legea nr. 221/2021

Legea nr. 221/2021 publicata in MO 732 din data de 26.07.2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Angajatii care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera patita care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin.

Beneficiaza de acest drept si unul din parintii copilului cu varsta de pana la 18 ani, precum si al persoanei cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, in ziua vaccinarii copilului/persoanei cu dizabilitati.

Legea nr. 208/2021

Legea nr. 208/2021 publicata in MO 720 din data de 22.07.2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Lege aduce modificari in procesul de semnare electronica a documentelor de personal, astfel ca partile pot opta sa utilizeze semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata nu numai la incheierea, ci si la modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca.
O noutate importanta in acest proces se refera la faptul ca nu mai este nevoie de marca temporala electronica sau de marca temporala electronica calificata si de sigiliul electronic al angajatorului.
Angajatorul poate opta si pentru folosirea semnaturii eletronice simple, nu doar a semnaturii electronice calificate sau semnaturii electronice avansate.
Organele de control sunt obligate sa accepte, pentru verificare si control, contractele individuale de munca si actele aditionale, precum si inscrisurile/documentele din domeniul relatiilor de munca/securitatii si sanatatii in munca incheiate in format electronic, cu semnatura electronica, fara a le solicita si in format letric.
Angajatorul poate suporta, pentru el si pentru angajatii proprii, cheltuielile pentru achizitionarea semnaturilor electronice avansate/calificate si acestea sunt deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.
In ceea ce priveste instruirea in domeniul sanatatii si securitatii in munca, aceasta se poate realiza si online.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.