Newsletter legislativ 28 ianuarie 2015

 NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

• Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii

Legea nr. 12/2015

Legea nr. 12 din 20.01.2015, publicata in MO Partea I nr. 52 din 22.01.2015, pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Potrivit prezentei legi Codul Muncii se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 16, se introduc doua noi alineate care prevad faptul ca absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca, exceptia de la aceasta regula fiind concediile pentru formare profesionala fara plata (solicitate la initiativa salariatului).

Articolul 56 alineatul (1), litera c) se modifica in sensul incetarii contractului individual de munca de drept, la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II.

O modificare importanta apare si in privinta muncii prin agent de munca temporara, in sensul ca salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar. In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului.

In privinta concediului de odihna anual, se modifica art. 145 in sensul introducerii a trei alineate noi care statueaza faptul ca la stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.Totodata se precizeaza ca in situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce inceteaza situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav. Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediu de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

In final mentionam ca angajatorul trebuie sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual, in cazul in care din motive justificate salariatul nu poate efectua concediul de odihna la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.