Newsletter Legislativ – 28 iulie 2023 – Valoarea nominală a tichetelor de masă crește de la 1 august 2023

tichete de masa


Cuprinde
:

  • Ordonanta de Urgenta nr. 69/2023

Ordonanta de Urgenta nr. 69/2023 

Ordonanta de Urgenta nr. 69 publicata in MO nr. 691 din 27.07.2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru aplicarea acestor prevederi, face urmatoarele precizari:

Articolul 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. I : „ (1) Incepand cu data de 1 august 2023, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 35 lei.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 40 lei.”

Art. II : „(1)Incepand cu data de 1 august 2023, valoarea nominala prevazuta la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se va aplica pana la data de 31 decembrie 2023.

(2)Incepand cu 1 ianuarie 2024, valoarea nominala prevazuta la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se va aplica si pentru lunile august si septembrie 2024.

(3) Incepand cu data de 1 august 2023, Ordinul ministrului finantelor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 1.263/654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2023, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 31 martie 2023, se abroga.”