Newsletter legislativ 27 octombrie 2014

Cuprinde:
 
 • Hotararea nr. 607/2014
 • Ordonanta nr. 4/2014
 • Ordinul nr. 1843/2014
 • Ordinul nr. 981/2014
 • Ordinul nr. 982/2014
 • Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
 

 

Hotararea nr. 607 din 23.07.2014, publicata in MO Partea I nr. 554 din 28.07.2014, privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor ciclului I – studii universitare de licenta, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Potrivit prezentei hotarari, actele de studii care se elibereaza in sistemul national de invatamant superior pentru absolventii ciclului I – studii universitare de licenta, care au fost inmatriculati incepand cu anul universitar 2011 – 2012, sunt urmatoarele:

 • Diploma de licenta;
 • Diploma de inginer;
 • Diploma de urbanist
 
 

Ordonanta nr. 4/2014  

Ordonanta nr. 4 din 23.07.2014, publicata in MO Partea I nr. 556 din 28.07.2014, privind prorogarea unor termene prevazute de OUG nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin proroga pana la data de 1 ianuarie 2015 termenele prevazute la art. I pct. 7,13,18,19,21,23,25,26,28,30,52,54,86 si 91 si art. VII alin. (1) din OUG nr. 2/2014.

 
 

Ordinul nr. 1843/2014 

Ordinul nr. 1843 din 18.09.2014, publicat in MO Partea I nr. 707 din 29.09.2014, privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale, face urmatoarele precizari:

 

Art. 2 – La data de 11 martie 2014 a intrat in vigoare Protocolul dintre Guvernul Romaniei si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina pentru aplicarea Acordului privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala.

 

Art. 3 – La data de 12 martie 2014 a intrat in vigoare Protocolul de amendare dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia a Acordului privind calatoriile reciproce ale cetatenilor lor.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Art. 5 – La data de 26 martie 2014 a intrat in vigoare Intelegerea de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice din Romania si Serviciul Public Federal Ocupare, Munca si Dialog Social din Regatul Belgiei in domeniul muncii si ocuparii. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Art. 12 – La data de 29 mai 2014 a intrat in vigoare Acordul dintre Guvernul Romaniei si guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright romano-americana.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Art. 20 – la data de 19 iulie 2014 a intrat in vigoare Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice.

 

Ordinul nr. 981/2014 

Ordinul nr. 981 din 25.09.2014, publicat in MO Partea I nr. 708 din 29.09.2014, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumita „Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de imprumuturi cu subventie partiala de dobanda”, aferenta domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare” – initiativa JEREMIE in Romania , axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice”, face urmatoarele precizari:

 
Comentariu: Printre prevederile prezentului ordin amintim:
 • Ajutoarele de minimis acordate unei intreprinderi unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
 • Valoarea maxima a ajutorului de minimis de care poate beneficia o intreprindere unica se calculeaza cumulandu-se ajutoarele de minimis primite in anul fiscal in curs cu ajutoarele de minimis primite in ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societatile care activeaza in sectorul transportului rutier de marfuri.
 
  

Ordinul nr. 982/2014 

Ordinul nr. 982 din 25.09.2014, publicat in MO Partea I nr. 708 din 29.09.2014, pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumita „Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite”, aferenta domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare”, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice”, face urmatoarele precizari:

 
Comentariu: Printre prevederile prezentului ordin amintim:
 • Inainte de acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezentei scheme, respectiv inainte de acordarea unui credit eligibil cu subventie partiala de dobanda conform cap. V, intermediarul financiar verifica daca intreprinderea unica din care face parte beneficiarul a mai primit alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile si daca regulile de cumul sunt respectate, pe baza unei declaratii pe propria raspundere.
 • In cazul in care o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele unor terti sau contra cost desfasoara si alte activitati pentru care se aplica plafonul de 200.000 euro, se aplica plafonul de 200.000 euro, cu conditia ca intermediarii financiari care implementeaza schema sa asigure prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea activitatilor sau distinctia intre costuri, ca suma de care beneficiaza activitatea de transport rutier de marfuri nu depaseste 100.000 euro si ca ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
 

Ordonanta de urgenta nr. 58/2014  

Ordonanta de urgenta nr. 58 din 22.09.2014, publicata in MO Partea I nr. 711 din 29.09.2014, privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

 
Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta amintim:
 • Posibilitatea acordarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat, angajat cu contract individual de munca, a unei subventii pentru dezvoltare profesionala. Subventia se acorda ca si suma forfetara in anul scolar 2014 – 2015 si este suportata din fonduri externe nerambursabile.
 • Pentru categoriile de personal trimise in misiune temporara sau permanenta in strainatate, prevazute prin hotarare a Guvernului, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 2963 lit f) pct. 10 si ale art. 29612 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal
 

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.