Newsletter legislativ 12 noiembrie 2014

Cuprinde:
 
 • Hotararea nr. 50/2014
 • Ordinul nr. 3001/2014
 • Legea nr. 132/2014
 • Ordonanta nr. 8/2014
 • Ordinul nr. 1419/328/2014
 • Ordinul nr. 581/2014
 • Hotararea nr. 784/2014
 
 
 

Hotararea nr. 50/2014  


Hotararea nr. 50 din 30.09.2014, publicata in MO Partea I nr. 724 din 02.10.2014, pentru aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European si a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperarii in materie de prevenire si descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta hotarare a fost adoptata luand in considerare Proiectul de opinie nr. 4c-19/254, adoptat de Comisia pentru afaceri europene in sedinta din 3 iulie 2014. Camera Deputatilor admite si sustine instituirea Platformei pentru intensificarea cooperarii europene in materie de prevenire si descurajare a muncii nedeclarate.

 

Ordinul nr. 3001/2014 


Ordinul nr. 3001 din 01.10.2014, publicat in MO Partea I nr. 733 din 07.10.2014, pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, face urmatoarele precizari:

 

Art. 2 – (2) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a infiintat.

 
 

Legea nr. 132/2014 


Legea nr. 132 din 09.10.2014, publicata in MO Partea I nr. 739 din 10.10.2014, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta lege amintim:

 • Precizari referitoare la conducerea spitalelor si la contractul de management;
 • Precizari referitoare la exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei de catre medicii cetateni ai UE , ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene ori a unui stat tert;
 • Modificari referitoare la regimul sanctiunilor.
 
 

Ordonanta nr. 8/2014 


Ordonanta nr. 8 din 31.07.2014, publicata in MO Partea I nr. 585 din 31.07.2014, pentru modificarea unor termene prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta , face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Potrivit prezentei ordonante, incepand cu data de 1 ianuarie 2015 voucherele de vacanta se emit numai in sistem on-line.

 
 

Ordinul nr. 1419/328/2014 


Ordinul comun nr. 1419 din 16.07.2014, respectiv 328 din 30.07.2014,publicat in MO Partea I nr. 631 din 28.80.2014, privind modificarea si completarea Clasifucarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere),aprobata prin Ordinul nr. 1832/856/2011, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Potrivit prezentului ordin, lista ocupatiilor practicate in economia nationala se completeaza cu 23 de noi ocupatii (ex. Expert in egalitate de sanse – 242230, Revizor tehnic auto – 432344, Sef sucursala (studii superioare) – 121918, Sef compartiment (studii superioare) – 121919). De asemenea ocupatia de Paramedic se muta din grupa de baza 2240 in grupa de baza 3259.

 
  

Ordinul nr. 581/2014 


Ordinul nr. 581 din 08.09.2014, publicat in MO Partea I nr. 685 din 19.09.2014, privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin abroga Ordinul nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat.

Principalele prevederi ale prezentului act normativ se refera la:
 • Documentele care atesta calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate (acestea sunt adeverinta de asigurat eliberata prin grija casei de asigurari sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS) ;
 • Incetarea drepturilor de asigurare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate (dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei la fond, in conditiile legii si ale normelor metodologice);
 • Prevederi referitoare la persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale privind domeniul sanatatii;
 • Contributia de asigurari sociale de sanatate;
 • Drepturi si obligatii ale cetatenilor straini si ale lucratorilor migranti privind asigurarile sociale de sanatate;
 • Documente justificative privind dobandirea calitatii de asigurat;
 • Masuri tranzitorii pana la implementarea cardului national de asgurari de sanatate;
 • Modificari aduse anexelor nr. 1 si nr. 2, respectiv a formularelor: Adeverinta de asigurat emisa de casele de asigurari de sanatate si Adeverinta emisa de angajator.
 
  

Hotararea nr. 784/2014 


Hotararea nr. 784 din 10.09.2014, publicata in MO Partea I nr. 675 din 16.09.2014, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezentul ordin amintim:

 • Adaugarea de noi definitii cu privire la anumiti termeni cum ar fi: investitie initiala, planul de afaceri, imobilizari necorporale etc;
 • Modificarea criteriului de eligibilitate legat de numarul minim de locuri de munca ce trebuie create de investitie (cel putin 10 locuri de munca din care minim 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati);
 • Modificarea Listei sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutor de stat.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.