NEWSLETTER LEGISLATIV – 26 IULIE 2023

teleworking

Cuprinde:

• Legea nr. 241/2023
• Legea nr. 252/2023
• Ordinul nr. 2386/555/2023
• Ordinul nr. 2387/554/2023

Legea nr. 241/2023

Legea nr. 241 publicata in MO nr. 673 din 21.07.2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Se introduce un nou articol, respectiv art. 1181 cu urmatorul continut:

(1) La cerere, salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani beneficiaza de 4 zile pe luna de munca la domiciliu sau in regim de telemunca, in conditiile Legii nr. 81/2018 privind relglementarea activitatii de telemunca, cu exceptia situatiilor in care natura sau felul muncii nu permite desfasurarea activitatii in astfel de conditii.
(2) In situatia in care ambii parinti sau reprezentanti legali sunt salariati, cererea prevazuta anterior va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte sau reprezentant legal, din care sa rezulte faptul ca, pentru aceeasi perioada, acesta nu a solicitat concomitent desfasurarea activitatii in regim de munca la domiciliu sau telemunca.
(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 81/2018, salariatii care isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute la pct. 1 au obligatia sa dispuna de toate mijloacele necesare indeplinirii atributiilor care le revin potrivit fisei de post.

Legea nr. 252/2023

Legea nr. 252 publicata in MO nr. 678 din 24.07.2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege completeaza lista localitatilor afectate de poluare ai caror locuitori beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare. Reamintim ca perosanele care vor sa beneficieze de aceste prevederi trebuie sa fi locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluare.

Ordinul nr. 2386/555/2023

Ordinul nr. 2386/555/2023 publicat in MO nr. 662 din 19.07.2023 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017

Comentariu: Prin prezentul Ordin se modifica art. 6, alin. 1 al Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, astfel ca Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)—d1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda certificatul de concediu medical initial.

De asemenea, in tot cuprinsul normelor de aplicare, sintagma „7 ani” se inlocuieste cu sintagma „12 ani”.

Ordinul nr. 2387/554/2023

Ordinul nr. 2387/554/2023 publicat in Monitorul Oficial nr. 662 din 19.07.2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, face urmatoarele referiri:

Comentariu: Se modifica Anexa 1 la Ordinul pentru aprobarea modelului unic al certificatului medical. La rubrica „Urgenta medico-chirurgicala / Boli infectocontagioase din grupa A / Boli infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii”, sintagma „Data/Semnatura” se inlocuieste cu sintagma „Data/Semnatura/Parafa”.

Codul de indemnizație 09 „Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 7 ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani” se inlocuieste cu codul de indemnizatie 09 „Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 12 ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani”.

Formularele de certificate de concediu medical in formatul in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, iar in formularele eliberate pe formatul vechi pe codul de indemnizatie 09, medicul specialist sau, dupa caz, medicul curant va inscrie in rubrica „Observatii” — „09 Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 12 ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani …. 85%”, utilizand semnatura si parafa.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.