NEWSLETTER LEGISLATIV – 15 IUNIE 2023

Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 42/2023

Ordonanta de urgenta nr. 42/2023

Ordonanta de urgenta nr. 42 publicata in MO nr. 459 din 25.05.2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Ordonanta de Urgenta modifica legea nr. 367/2022 privind dialogul social, aducand o serie de modificari/completari dintre care enumeram:

 • Nicio persoana nu poate sa fie constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se afilieze sau nu ori sa se retraga sau sa nu se retraga dintr-o organizatie sindicala.
 • In toate contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de negociere colectiva sau national se introduc clauze specifice aplicabile fiecarei categorii de intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare IMM, definite in conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificarile si completarile ulterioare. Daca in contractul colectiv de munca, incheiat la nivel de sector de negociere colectiva sau national. Nu se introduc clauze specifice fiecarei catgorii de IMM-uri, intreprinderile mici si mijlocii nu au obligatia aplicarii contractului colectiv de munca respectiv.
 • Prin contractele/acordurile colective de munca incheiate pentru angajatii/lucratorii din sistemul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturile salariale ale caror acordare si cuantum sunt prevazute de legislatia in vigoare pentru categoria respectiva de personal.
 • Pe durata valabilitatii unui contract sau acord colectiv de munca angajatii/lucratorii nu pot declansa conflictul colectiv de munca la nivel de negociere respectiv, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
 • Refuzul nejustificat al partilor semnatare de inregistrare a contractelor colective de munca, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare parte care refuza inregistrarea.
 • Incalcarea dispozitiei privind interdictia interventiei din partea autoritatilor publice, a angajatorului si a organizatiilor acestora in alegerea reprezentantilor angajatilor/lucratorilor ori in impiedicarea desfasurarii acestor alegeri se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Modificarile/completarile aduse de prezentul act normativ la Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, privesc:

 • Pe durata concediului de ingrijitor salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna anual si constituie vechime in munca si in specialitate.
 • Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 10 salariati.
 • In vederea promovarii solutionarii amiabile si cu celeritate a conflictelor individuale de munca, la incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia partile pot cuprinde in contract o clauza prin care se stabileste ca orice conflict individual de munca se solutioneaza pe cale amiabila, prin procedura concilierii.
 • Cauzele referitoare la conflictele individuale de munca si conflictele colective de munca se solutioneaza in prima instanta de catre tribunal. Cererile referitoare la cauzele anterior mentionate se adreseaza tribunalului in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul, resedinta sau locul de munca ori, dupa caz, sediul. Daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul de procedura civila pentru coparticiparea procesuala activa, cererea poate fi formulata la instanta competenta pentru oricare dintre reclamanti.
 • Termenul de apel este de 10 zile de la data comunciarii hotararii. Hotararile instantei de fond sunt supuse numai apelului.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.